lördag 30 oktober 2010

fredag 29 oktober 2010

Restidsgarantin

Tåg 525: 5 min sent.
Tåg 532: 81 min sent.


SJ aviserade härom dagen att de ämnar förbättra nivåerna i restidsgarantin. Man återgår till systemet med värdebevis, men möjligheten till kontant ersättning skall finnas kvar, dock med samma låga belopp som gäller idag.
På sj.se står att de nya nivåerna gäller från den 30 oktober, men från SJ_AB på Twitter har jag hört att det troligen dröjer ända till årsskiftet innan det träder i kraft.

Enligt det nya systemet ska en försening om 30 minuter rendera halva resekostnaden åter. 60 minuter sent betyder hela värdet tillbaka.
Detta är en betydande förbättring gentemot nuläget, givet att värdena gäller oavsett resans längd i tid enligt tabell. Däremot är det ingalunda All time high för kompensationer.

När restidsgarantin infördes, för ett antal år sedan, blev man kompenserad för försening relativt resans längd i tidtabell. Om jag steg av i Södertälje vid resa från Norrköping, fick jag pengarna tillbaka vid 20 minuters försening, medan kollegorna som fortsatte till Stockholm C med samma tåg inte fick ut ersättning. Restiden skulle nämligen understiga en timme för att ge pengar vid bara 20 minuter sinkat. Mer än en timmes restid gav kompensation vid 30 minuters försening, och 40 minuter krävdes vid en resa som skulle ha varit två timmar lång.

Dessa siffror justerades efter något år. Det blev förstås för dyrt för SJ. Och kom ihåg att ersättningen på den tiden bestod i full ersättning för biljetten. Visserligen i form av en tillgodokupong, endast giltig på SJ:s försäljningsställen och bara i ett år, men ändå.

De nivåer SJ har idag på ersättning verkar bara vara avsedda för att ytterligare irritera en redan uppretad resenär. Jan-Åke Bosell på tidningen Vi Resenärer påpekar att nuvarande ersättning motsvarar endast minimirekommendationerna för EU.
Alla förbättringar är naturligtvis välkomna.

torsdag 28 oktober 2010

Presschefen

Dag Rosander, SJ:s presschef, svarade mig i Radio Östergötland igår i samband med en intervju. Hans svar kan sammanfattas som följer.

  • Årspendlarkortet är en gammal och inaktuell produkt.
  • Årskort Silver är en väldigt prisvärd produkt.
  • Dag Rosander kan inte bekräfta att priset har stigit med 14 000 kr på nio år.
  • SJ räknar på 123 kr per resa för en pendlare med Årskort Silver.
  • Lösbiljetter mellan Stockholm och Norrköping kostar mellan 300 och 400 kr.
  • SJ räknar med en kostnad på 25 kr per mil vid bilresor.
  • Om det fanns ett riktigt årspendlarkort för sträckan, skulle det ändå kosta 123 kr per resa(!).
I vilken ände ska man börja för att bemöta det här?
Ok, bakifrån.
Om det funnes ett riktigt årspendlarkort, eller "distanskort", för att använda Jan Forsbergs term, skulle det naturligtvis bli billigare än Årskort Silver. 30 procent billigare tycker jag vore rimligt, med tanke på de avsevärt begränsade möjligheter som ett sånt kort skulle ge. Inga fler resor till Köpenhamn, eller Riksgränsen; som om jag ens skulle vilja åka tåg när jag äntligen är ledig. Möjligen har Rosander här i hastigheten uttryckt sig felaktigt.

Att lösbiljetter mellan städerna i fråga skulle ligga mellan 300 och 400 kronor är förstås bara nys. Upp till 559 kr i andra klass ser jag för i morgon. Men det är en annan diskussion.
25 kronor milen för att åka bil. Allright, jag skulle säga 18,50. Bilen har jag redan, och jag kan använda den privat. Min beräkning betyder då att man gör en klar vinst vid tre i bilen. Nota bene: X2000 tar cirka 400 passagerare och ger inga koldioxidutsläpp.

Varför kan inte SJ:s presschef erkänna hur mycket Årskort Silver har stigit i pris på senare år? På elva år har det ökat med 97 procent (från 20 000), på nio år med 58 procent (från 25 000). Det kostar nu 39 400 kr.
Min slutsats är att SJ-höjdarna är nöjda med prisbilden. Och varför skulle de inte vara det? Tågresandet ökar. SJ levererar vinst enligt uppdrag. SJ:s uppgift är inte att bedriva arbetsmarknadspolitik, eller miljöpolitik heller för den delen. Att det fattas ett biljettalternativ för pendlare kan man ignorera med en axelryckning. Logiska priser är heller inget krav från regeringen. Ta ut så höga priser som marknaden tillåter är devisen, och staten underblåser den. Uppgiften är att agera kommersiellt. Punkt!

Bovarna sitter på Näringsdepartetmentet. Ändra statens mål för SJ genast! SJ ska vara till för resenärerna och agera som en av infrastrukturens viktigaste stöttepelare. SJ är vårt. Använd det, för miljön och för jobben!

onsdag 27 oktober 2010

tisdag 26 oktober 2010

"Läget är kaotiskt"

Tåg 523: 4 min sent.
Tåg 534: u.a.


I dagens SvD i näringslivsdelen står att läsa om att SJ:s kvartalsrapport släpptes igår. Ulf Adelsohn, styrelseordförande, uttalar sig i befriande ordalag om tågtrafikläget i allmänhet:
"Den borgerliga regeringen har gjort lite för att förbättra läget, men långt ifrån tillräckligt. Läget är faktiskt kaotiskt."
Äntligen en verklighetsbeskrivning som man känner igen! Det här borde Adelsohn ha kläckt ur sig för länge sedan, för många år sen, när han såg vartåt det barkade.

Det stora problemet är bristen på spår, enligt Adelsohn. De spår som finns nyttjas så hårt att minsta försening snabbt sprider sig vidare i systemet och blir stora förseningar till slut.
Adelsohn är sedan förvånansvärt öppenhjärtig när han erkänner att SJ bär skulden till 40 procent av alla tågförseningar. Jag välkomnar den självrannsakan.

Sverige och Finland ligger i botten när det gäller spårunderhåll, jämfört med övriga Europa. Den europeiska samarbetsorganisationen för järnvägsföretag, CER, visar på detta. För att komma ifatt behövs en och en halv miljard extra på tio år, enligt SJ. Också i det fallet måste man berömma SJ för att de i klartext talar om för sin huvudman vad som krävs.

Nu har två partibröder på raken gått ut och sagt sanningar som måste svida i öronen på Anders Borg och Reinfeldt. Jag tänker förstås på tågtrafikutredningen som lades fram för en vecka sedan av Per Unckel, och så nu Adelsohn med sina erkännanden. Sen är ju infrastrukturministern numera moderat. Anders Borg måste lätta på plånboken rejält. Händer det inget nu i rätt riktning så kommer järnvägen att förfalla helt under loppet av den mandatperiod som nyss påbörjats.

lördag 23 oktober 2010

2010.X.23

Tåg 525: u.a.
Tåg 546: 3 min sent.

fredag 22 oktober 2010

Första snön

Tåg 529: 9 min sent. Spårfel.
Tåg 536: u.a.


Snabba, kalla moln
över Södertälje
mot en blå himmel

torsdag 21 oktober 2010

2010.X.21

Tåg 523: u.a.
Tåg 234: Dryckesautomat trasig.

onsdag 20 oktober 2010

2010.X.20

Tåg 523: u.a.
Tåg 234: Dryckesautomat trasig.

tisdag 19 oktober 2010

Öppet brev till SJ:s VD

Jan Forsberg,

förra gången jag skrev till dig är fem och ett halvt år sedan. Jag hade då synpunkter på SJ:s priser, framför allt på sträckan Stockholm-Norrköping, där jag dagpendlar sedan nio år tillbaka. Priset på ett Årskort Silver hade vid det tillfället ökat från 25 till 35 tusen på tre år. Det blev billigare att pendla i bil, två eller flera personer tillsammans – en olycklig utveckling, såväl miljömässigt som arbetsmarknadspolitiskt sett. Arbetskraften förväntas vara beredd att pendla, och då är det högst olämpligt att förflyttningen sker i 200 personbilar i stället för i ett enda X2000-tåg.
Du svarade att du var medveten om problemet, och fortsatte:

”SJs biljettpriser, månadskort och årskort är och skall alltid vara konkurrenskraftiga, relativt andra transportalternativ[...]”

”Av de skälen tittar vi på att eventuellt införa destinationskort för att göra pendlandet billigare[...]”

Vad har hänt sedan dess?
Priset på Årskort Silver har stigit ytterligare, till 39 400 kr. Många av mina kollegor har övergått till att pendla med bil, som en följd av det.

Vad har då hänt på ”destinationskortens” område? Jo, jag ser att det finns ett som kallas Årspendlarkort Stockholm-Norrköping X2000. Men, det måste vara nåt fel här. Det kortet kostar... 42 250, mer än ett Årskort Silver! Tack för det, SJ!
Kan du försvara detta, Jan Forsberg, att det är dyrare att åka fram och tillbaka mellan huvudstaden och Norrköping än att resa fritt i hela landet under ett år? Och det gäller X2000 i båda fallen, så där finns ingen hake.

Det här måste väl ändå vara en miss av SJ? Jag trodde att det var ett feltryck när jag först såg det. Priset verkar basera sig på kostnaden av tio månadsbiljetter, men det är likafullt både ologiskt och hutlöst. Rimligt vore ett pris som ligger 30 procent, eller så, lägre än Årskort Silver. Jag tycker att det är som ett slag i ansiktet på oss pendlare.

Överhuvud taget missar SJ att premiera sina stamkunder. Pendlaren behöver flexibiliteten som ett periodkort ger. De som åker nån gång då och då och kan bestämma sig tre månader i förväg, kan få lösbiljetter till vrakpris. Men vi, som dag efter dag, år efter år, formligen pumpar in pengar i SJ AB, måste vackert betala dyrt.

SJ har på senare år fått ta emot oförtjänt mycket kritik när det gäller driftstörningar. Jag inser att tågtrafikens problem i första hand är en politisk fråga som kräver politiska lösningar, och att underhållet av, respektive investeringarna i vårt järnvägsnät, har försummats under många år, vilket vi nu får betala priset för i form av förseningar. SJ är därvidlag bara en i raden av ansvariga aktörer. Icke desto mindre finns det i fråga om prissättningen av resor bara en att ställa till svars, och det är SJ AB.

Idén med ”distanskort” är utmärkt, men kortets existensberättigande bygger på att priset ska ligga en bra bit lägre än det på Årskort Silver.
Ändra på detta genast, Jan Forsberg! Ge oss ett årspendlarkort värt namnet!

Huddinge, den 18 okt 2010

Björn Carlén
Mångårig pendlare

fredag 15 oktober 2010

Seko

Seko - facket för service och kommunikation - skriver i oktobernumret av sin tidning om Anders Borgs budget. För 2011 lägger regeringen drygt 20 miljarder på vägnätet och knappt 13 miljarder på järnvägen.
I regeringens beräkningar som sträcker sig fram till 2014 minskar investeringarna med två tredjedelar, från 14,5 miljarder 2010 till 5 miljarder år 2014.
Sekotidningens Mattias Dahlgren citerar den nye ordföranden i trafikutskottet, socialdemokraten Anders Ygeman, som säger
– Regeringen mer eller mindre slaktar järnvägsinvesteringarna. Det redan hårt prövade tågresenärerna får tyvärr vara beredda på ett tilltagande järnvägskaos.
Tågpendlaren begrundar detta och undrar hur regeringen kan försvara ett sånt förhållningssätt till tågtrafiken, som bevisligen är i kris. Rekordmånga vill åka tåg, och förutsättningarna för detta är rekorddåliga.
Mats Andersson, i samma tidning, skriver att Janne Rudén, Sekos förbundsordförande, varnar för problem
när en sliten och omodern infrastruktur för järnvägen får minskade anslag, både för investeringar och för drift och underhåll.
Detta, i kombination med brist på kapacitet och en total avreglering av trafiken får Janne Rudén att fundera över finansministerns verklighetsanknytning.
Allt fler åker tåg, men tydligen inte tillräckligt många för att det ska bli uppror och regimskifte.
Vidare i tidningen:
– Anders Borg hävdar att Sverige har överinvesterat i järnvägar, jag undrar vilken planet han befinner sig på, månde det vara på samma som Åsa Torstensson?
– För att klara framtidens utmaningar för jobb och utveckling behövs investeringar i infrastruktur. Det är uppenbart att det är en smart lösning för både jobben och klimatet. Med det här budgetförslaget blir allt prat om miljömål bara tomma ord.
Den nationella planen kommer att bidra till att minska utsläppen med endast en promille till år 2020. De nya Moderaterna måste verkligen jobba flera varv till på sin miljöprofil.

2010.X.14

Tåg 523: u.a.
Tåg 550: 65 min sent. Lokfel.

onsdag 13 oktober 2010

Budgeten

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 29 min sent. Spårfel.


Anders Borg släppte sin budget igår.
Som aviserats i valrörelsen minskas satsningarna på underhåll och investeringar när det gäller järnvägen. Regeringen sänker investeringarna på järnvägen med två tredjedelar på fem år(!).
Ok, schysst, Anders Borg, du har kanske missat hur dåligt tågen har gått under de senaste åren? Det är du nog ensam om, i så fall.
Konsekvensen av den nationella planen är att 2,2 miljarder kronor förs över från tåg- till vägtrafik under en fyraårsperiod.
Anders Borg åker uppenbarligen bil. Han tror kanske att den fria konkurrensen ska lösa alla järnvägsproblem. Sedan den förste oktober är det ju fritt fram på Södra stambanan. Vem som helst får i princip köra tåg där.
Regeringen hävdar att det här är en bra budget för trafiken. Den nationella planen "förbättrar res- och transportmöjligheterna för människor och företag på ett hållbart sätt". Jaha, vad kan vara mer hållbart än järnvägen? Bil, buss, lastbil?

[källa: mp PM 2010-10-12 kl 15.33]

tisdag 12 oktober 2010

2010.X.12

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 4 min sent.

måndag 11 oktober 2010

2010.X.11

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 5 min sent.

lördag 9 oktober 2010

En större katastrof än The oil spill?

Tåg 541: u.a.

I Ungern åker pensionärer gratis på tåg och tunnelbana. Även utländska medborgare åker gratis, om de kan visa leg på sin pensionärsstatus.
Det kanske är dags att skrota de privilegierna nu.
Viktor Orbán, ungerns premiärminister, vill inte ta emot ekonomisk hjälp från utlandet i samband med miljökatastrofen som drabbat landet. Ungern är ett relativt fattigt land. BNP är ungefär en fjärdedel av Sveriges, trots att antalet invånare är något större än i vårt land. Inrikespolitiskt vill Orbán förstås visa styrka, nyligen tillträdd som han är. Det här klarar minsann Ungern av egen kraft.
Men det som har hänt är en katastrof av gigantiska mått. Sju byar har dränkts i ett slam av krom, arsenik och kvicksilver! Saneringsåtgärderna kommer att bestå i bortschaktning av hela ytjordlagret i det drabbade området, tjockleken på lagret ännu okänd.
I svenska tidningar har denna nyhet genererat förhållandevis blygsamma rubriker. Om man jämför med BP:s oljeutsläpp i Mexikanska Golfen så har massmedierna den här gången slagit på väldigt små trummor.
Men vad händer när slammet torkat och istället börjar spridas med vinden i form av damm? Vänta bara, när dammoln av arsenik och kvicksilver drar in över Österrike och börjar närma sig Tyskland, då kommer det stora pådraget i media världen över. Katastrofer är ointressanta, för att inte säga acceptabla, så länge de inte drabbar länder med stor ekonomisk makt.

fredag 8 oktober 2010

SvD

Tåg 523: 4 min sent.
Tåg 550: u.a.


Jag vill gratulera Svenska Dagbladet till ett antal välförtjänta utmärkelser. Årets dagstidning, Årets redaktion och dessutom Svenska Designpriset i klassen Tidningsdesign. Inte illa.
Jag vill samtidigt dela ut en egen utmärkelse till SvD, nämligen Årets opinionsbildare. Juryn motiverar sitt val med underrubriken Årets vallokomotiv. SvD har på ett imponerande och försåtligt vis agerat som de nya Moderaternas högra hand, och framgångsrikt åsidosatt det journalistiska kravet på saklighet i den politiska nyhetsrapporteringen. Därför föräras Svenska Dagbladet härmed guld i denna kategori.

Facebook

På Facebook finns det många grupper som har kritik mot tågtrafiken som tema. En av dem är "Hata SJ", och det är kanske den största - den har idag mer än 1700 medlemmar.
Jag tycker namnet är olyckligt valt, eftersom det ger associationer till huliganism snarare än seriös tågkritik. Man ska samtidigt komma ihåg att det här namnet har tillkommit av en anledning, som ett uttryck för den frustration människor känner över hur dåligt tågtrafiken fungerar i det här landet, nu, och sedan ett antal år tillbaka. Och det är förstås också anledningen till att gruppen Hata SJ stundtals sugit åt sig medlemmar som en magnet.
Nu är jag av den uppfattningen att det inte är SJ som i första hand förtjänar frän kritik, utan statsmakterna. Underhållet av våra järnvägar har negligerats under många år, under många regeringar, och vi pendlare och andra resenärer betalar priset nu.
På sätt och vis kan man säga att vi får det SJ och den tågtrafik vi förtjänar. Jag menar då att vi har röstat fram en regering som gick till val på minskade anslag till banunderhållet. MINSKADE anslag! I dessa tider av kollektiv, kokande ilska över svenska tågs totala misslyckande, röstar vi fram en regering som satsar på bilen, bussen och lastbilen.
Vi får skylla oss själva. Alliansen har talat om precis hur de vill ha det, så kom inte och säg nåt efteråt. Vi blev varnade.

torsdag 7 oktober 2010

Twittra

Tåg 523: 6 min sent.
Tåg 534: 3 min sent.


Att använda sig av det sociala nätverksmediet Twitter på internet är förmodligen ett bra sätt att göra sig hörd om man har åsikter om t ex tågtrafik.
Skapa ett konto på twitter.com och börja skriva korta meddelanden. 140 tecken är maxlängden på en s k tweet eller meddelande. Detta går att komma runt t ex genom funktionen Twitlonger, eller genom en länk till en längre text. Men grundidén är att det ska vara kort och kärnfullt.
Twitter bygger på att man följer andra användare som man lagt till, och att man förhoppningsvis själv blir följd. Dina tweetar kan i princip bara läsas av de som följer dig. Här finns emellertid en väg runt även detta.
Genom s k hashtags, ord med en fyrkant # före, styr man sin tweet, förutom till eventuella följare, till ett slags lista där alla meddelanden som innehåller samma tagg hamnar.
Om jag exempelvis skriver: "Staten har systematiskt misskött och försakat vårt järnvägsnät under 25 års tid. Det räcker nu! #svpol",
så hamnar denna text, dels hos mina följare, dels i listan #svpol, som torde betyda "svensk politik". Förhoppningsvis blir du på det sättet läst av alla som intresserar sig - även politiker.
Användbara hashtags är, förutom #svpol, #val2010 #studioett #svt exempelvis, men det finns tusentals andra och det står dig fritt att hitta på egna.
Användarnamn anges med @ snabelA framför. Mitt är @bcarlen. Lämpliga användare eller personer att följa borde vara t ex @sj_fail, @pendlarinfo, @ensjpendlare, @tstormTagInfo, @senatag, @SJ_AB.

onsdag 6 oktober 2010

infrastrukturministern

Tåg 525: 6 min sent.
Tåg 534: 32 min sent. Signalfel m m.


Ny infrastrukturminister sedan igår är Catharina Elmsäter-Svärd.
Hon fyller 45 år i november och bor i Södertälje. Tidigare har hon varit finanslandstingsråd i Stockholms län sedan två år tillbaka. I botten är hon marknadsekonom med inriktning på försäljning. Hon har, förutom att vara politiker, också jobbat som hotellchef.
Catharina Elmsäter-Svärd är moderat och efterträder centerpartisten Åsa Torstensson, född -58.
Jag utgår ifrån att frågor om tågtrafik kommer att hamna på Catharina E-Svärds bord, och jag säger: lycka till!

[Fakta från SvD.]