lördag 26 februari 2011

Vänstra Stranden

Marie Demker, professor i statsvetenskap, skriver en blogg med namnet Vänstra stranden. Läs gärna det senaste inlägget; som förstås handlar om tågtrafiken. "Tågkaoset hotar framtida utveckling och tillväxt."

tisdag 22 februari 2011

Marie Demker: Statens ansvar

Jag dammar av en debattartikel från SvD, den 2 mars förra året.
Professorn i statsvetenskap, vid Göteborgs universitet och Södertörns Högskola, Marie Demker, skrev då angående det tågkaos som rådde även vid den tidpunkten. Det mesta av vad hon skriver är förstås fortfarande giltigt. Fragmentiseringen av järnvägen, där olika företag har ansvar för olika delar, gör att de olika aktörerna skyller på varandra - skenbart med all rätt. Till exempel:
"Jernhusen tar så mycket betalt av de företag som SJ köper in underhållet av att dessa företag inte kan vara med och konkurrera om upphandlingen av underhållet på tågen om man använder hallarna."
Demker vill inte lasta politiker för vädret och inte heller kräver hon att de ska kunna spå framtiden. Två saker vet vi dock:
"dels att kommunikationssamhället kräver en helt ny nivå på kvaliteten i både fysiska transporter och virtuella kommunikationsmöjligheter, dels att många individuella rationellt fattade beslut väldigt ofta leder till kollektiv irrationalitet."
En avreglering av det statliga ansvaret inom transport och kommunikation, inleddes på 80-talet och har idag fullföljts.
"Idag kan vi se effekterna av att underhåll, investeringar och nytänkande inte genomförts på ett sammanhållet sätt. Numera är de ekonomiska aspekterna av varje enskild verksamhet avgörande för så kallade affärsmässiga beslut som myndigheter och affärsdrivande verk fattar."
Det nyttjar intet att skuldbelägga SJ, Trafikverket eller någon annan. Alla handlar de enligt det uppdrag och den rationella ekonomiska modell som de tilldelats.
"Ansvaret är statens. Vare sig den förra eller den nuvarande regeringen har gjort på vad dem ankommer."
Demker fortsätter med att påpeka att tågresandet ökat kraftigt det senaste decenniet, men att inga större beslut om nya spår fattats sedan 90-talet. Beslut om infrastruktur läggs i stället ut på lokal nivå och man förutsätter en finansiering med avgifter.
"Sveriges välstånd hänger på statens ansvar för en nationell infrastruktur. [...] En stat som abdikerar från sin roll som garant för nationell välståndutveckling kommer snabbt att tappa sin legitimitet även i andra avseenden."
Det krävs, enligt Demker, satsningar på statlig nivå för att kunna ta de ekonomiskt extremt riskabla och osäkra beslut som långsiktig kommunikationsplanering innebär. Konkurrensmodellerna bortser från detta faktum.
Staten agerar idag i stället medlare mellan olika intressen. För att lösa intressekonflikterna som uppstår, skapar man en konstlad marknad, dvs öppnar upp järnvägen för flera operatörer.
"Istället för att fatta beslut som sätter ramarna – till exempel om utbyggnad av stambanorna – överlämnar staten problemen till marknaden. Den senaste järnvägsutredningen som kom 2008 hade direktiven att skapa ökad konkurrens. Frågan om vad som ger bäst kvalitet var inte ens tillåten att ställa för utredaren."
Marie Demker avslutar med att föreslå en bred parlamentarisk utredning, avseende såväl järnväg, elnät och bredband som vägnät. Och då med målet att nå en blocköverskridande samsyn.

Demker, Karyd, Wetterberg. Alla är extremt kunniga forskare och tänkare. Åh, vad jag önskar att såna här åsikter skulle väga tyngre i det politiska skeendet än vad som nu är fallet. Nyliberala ekonomer har tolkningsföreträde. Det här är självklart en övergående epok i svensk politik, men hur länge ska den tillåtas pågå?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

torsdag 17 februari 2011

onsdag 16 februari 2011

Intern allianskritik mot Elmsäter-Svärd

Tåg 525: 69 min sent. Toalett ur funktion.
Tåg 534: u.a.


En sån här morgon, när man kommer en timme för sent till jobbet pga järnvägsproblem, känns det en smula glädjande att läsa om intern allianskritik.
TT citerade DI redan i fredags om att såväl (C) som (KD) och (FP) framför kritik mot infrastrukturministern angående tågkaoset.
Maud Olofsson vill se ökade satsningar på underhåll och utbyggnad av järnvägen. Mats Odell säger att situationen är oacceptabel, och att det måste till en "rejäl skärpning" och mer investeringar framöver. Carl B Hamilton instämmer, och tycker att cheferna inte gör sitt jobb.
- Om det är sant att Sverige aldrig har investerat så mycket i infrastrukturen som nu men det ändå inte fungerar, är det då inte dags att byta ut cheferna?
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, menar att det inte spelar någon roll hur mycket pengar man satsar. "Vädret rår man inte på".
Det tycks vara läge för en blocköverskridande överenskommelse här. Moderaterna kommer inte att vara med, men alla övriga partier; (med undantag för (SD) kanske, om de nu inte skulle få ihop något som liknar järnvägspolitik till dess.) Det tycks finnas ganska god samstämmighet för det. Men det ska väl mycket till för att spräcka Alliansen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

tisdag 15 februari 2011

2011.II.15

Tåg 525: 39 min sent.
Tåg 534: u.a.

måndag 14 februari 2011

2011.II.14

Tåg 523: 10 min sent.
Tåg 534: 9 min sent.


Minus tjugotvå grader i morse.
Man får ha en viss förståelse för förseningar. Med tanke på det, en bra dag.

lördag 12 februari 2011

Trafikverket och information; varandras antonymer

Tåg 227: u.a.
Tåg 542: 16 min sent.


Trafikverket är outgrundligt i sin informationshantering.
I höstas lät det som att krafttag skulle tas mot det som borde vara lättast och billigast att åtgärda, nämligen informationen till resenärer på station och perrong.
Ändå behövs bara ett dygns snöande för att ställa allt på ända igen.
I Flemingsberg skyltas Skövde och Göteborg på spår 4. In kommer ett tåg från fel håll, så att säga, och blir stående en stund vid plattformen. Förrvirring hos de som inte är väl förtrogna med väderstrecken. När det tåget lämnar, växlar skylten till Norrköping, som om det varit göteborgståget som just avgått. In kommer tåget mot Skövde och Göteborg, men skylten visar fortfarande Norrköping. Jag urskiljer ett utrop i högtalaren, men det går inte att höra vad som sägs. Antagligen Jernhusens fel — föranleder väl ingen åtgärd från Trafikverket?
Om skyltningen visar fel, väljer ofta SJ-personalen att ignorera det. En konduktör, eller heter det serviceledare, kunde naturligtvis ha stigit ur och informerat på perrongen: observera att detta är tåg Y mot Z, men det är som att SJ vill tydliggöra ansvarsfrågan genom att agera demonstrativt. Trafikverket ska minsann få ta skiten om dom informerar som en blind kör bil.
Den här gången tror jag ingen missade sitt tåg, men en hel flock irrade runt som yra höns ett tag, och bland dem fanns gamlingar och till och med rullstolsbundna. Men fan ska veta att även jag missat tåget vid tillfällen pga Trafikverkets fullständiga tillkortakommanden. Jag har till och med missat en hel arbetsdag som följd av desinformation. Den 18 december 2009 tror jag visst att det var.
Men mer om det en annan gång.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

fredag 11 februari 2011

2011.II.11

Tåg 523: 53 min sent.
Tåg 532: inställt.
Tåg 534: 16 min sent.

torsdag 10 februari 2011

Järnvägen granskas och utreds

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 16 min sent.
Tåg 942: inställt. Tur att man har SL-kort.


Jag erfar idag på Twitter att Svt Uppdrag granskning är på gång att syna tågkaoset i sömmarna. Något som i så fall vore välkommet. Allt som belyser hur vår tågtrafik och järnväg sköts är av godo.
Vidare ser jag på SR P4 Malmöhus, att regeringen tänker snabbutreda hur jobbpendlingen påverkas av tågkaoset.
– Det är på tiden att en sådan studie görs. Regeringen bör satsa mer infrastrukturpengar i storstadsregioner, inte minst i Skåne, där det bor mycket människor, säger folkpartisten Mats Persson som är ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Som sagt, allt sånt välkomnas. Ännu bättre vore om regeringen samtidigt tog en titt på vad det kostar att jobbpendla. Jag anser att priset på tågbiljetter idag är ett lika stort problem som att tågen inte kommer fram i tid. Menar regering och departement att arbetskraften ska vara rörlig, måste samma myndigheter möjliggöra en pendling som inte tar mer av vår månadslön än vad som är skäligt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

onsdag 9 februari 2011

Graversforstunnlarna

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: u.a.


Den 26 februari stängs Södra stambanan för all trafik mellan Norrköping och Katrineholm. Stoppet varar i 15 veckor - alltså fram till den 11 juni.
Orsaken är det tredje steget av reparationer i de s k Graversforstunnlarna norr om Åby. De tre tunnlarna har en gemensam sträckning av cirka en kilometer, och trafikeras av ett 90-tal tåg dagligen.
För tre år sedan upptäcktes sprickbildningar i taket. Tunnlarna har sedan dess reparerats såväl 2008 som 2009. I samtliga fall har det medfört trafikomledningar under längre perioder. Den här gången är det dock mycket längre tid än förut.
Tåg 523 kommer att avgå 15 minuter tidigare från Stockholms Central för att tidsmässigt kompensera för omledningen över Nyköping. Jag får stiga upp en kvart tidigare för att hinna med. När tåget stannade i Flemingsberg kunde jag stiga upp klockan sex. Nu blir det 5.25 för resten av säsongen. De tre gråa håren lär få sällskap.
Det tåg som ligger närmast till hands som alternativ för en söderortsbo, 221, kommer inte att gå alls under denna period. Det hade annars varit givet att ta det 7.12 från Flemimgsberg, med anledning av omständigheterna.
Jag tycker extra synd om nyköpingspendlarna, som, pga att tåg 221 inte går, är hänvisade till ett tåg en hel timme senare. Inte får de någon buss som ersätter heller. Det blir till att köra bil under hela perioden fram till sommaren.

Källor: SR, Wikipedia, SJ.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

tisdag 8 februari 2011

SJ:s helårsrapport

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 12 min sent.


SvD återger TT:s text från igår om SJ:s ekonomiska rapport för 2010.
SJ AB minskade sin vinst, före skatt, mot året innan med 200 miljoner. Vinsten var nu bara 406 miljoner.
Orsakerna är ökade kostnader för ersättningstrafik och restidsgaranti. Under december utbetalades 54 miljoner kronor i ersättning, och i februari 23 miljoner.
Punktligheten sjönk till 86% för rikssnittet och 66 procent för X2000. Under sista kvartalet nådde X2000 dock bara upp till 62 procents punktlighet.
Jag blir förbryllad, eftersom DN [red. 19.31] i sin pappersupplaga idag uppger att det var under det sista kvartalet 2010 som X2000 var till 66% i tid. Min egen statistik för mina tåg under hösten gav siffran 63%.
En tredjedel av förseningarna beror på SJ:s egna brister. Resten är följden av en eftersatt infrastruktur, säger Forsberg, och Adelsohn håller med.
-I princip är vårt järnvägsnät överlastat i dag. Händer något blir allt försenat.
SJ:s del i förseningar är en blandad kompott av dåliga tåg och personal på fel plats. (Oklart om den sista meningen är TT:s formulering eller ett citat av Adelsohn.)
Vad drar man för slutsats av detta?
SJ talar om vad alla redan visste. Tågtrafiken fungerar åt skogen, till största delen beroende på eftersatt underhåll av infrastrukturen. Staten sänker i detta läge anslagen till underhåll med 60 procent och planerar att kompensera det med höjda banavgifter, dvs höjda biljettpriser i förlängningen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

måndag 7 februari 2011

2011.II.07

Tåg 523: 36 min sent. Flera toaletter ur funktion.
Tåg 534: Toalett ur funktion.
Tåg 942: 40 min sent.

fredag 4 februari 2011

torsdag 3 februari 2011

2011.II.03

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 56 min sent.

onsdag 2 februari 2011

Statistik för inställda tåg

Läs artiklarna i SvD och Vlt om ofullständig statistik från SJ AB.
Kritik riktas mot att SJ inte inkluderar inställda tåg i sin förseningsstatistik.
Men att kalla ett inställt tåg försenat vore väl missvisande. Frågan är nog då snarare om SJ har undanhållit information om inställda tåg. Undlåtenhet att redovisa inställda avgångar i anslutning till förseningsstatistik kan väl också betraktas som klandervärt. Men jag vet inte om så varit fallet.
Jag noterar att "december var en extrem månad" med en punktlighet om endast 69 procent.
Min egen statistik, för mina tåg på sträckan Stockholm-Norrköping, visar på 63 procents rättidighet; för hela höstsäsongen 2010!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

2011.II.02

Tåg 523: u.a.
Tåg 282: u.a.