torsdag 31 mars 2011

Elmsäter-Svärds halvsanningar

Tåg 10523: Fel på korglutningen.
Tåg 10068: 28 min sent.


Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd svarade igår kväll i DN:s nätupplaga på debattartikeln från i förrgår.
Elmsäter-Svärd har rätt i att regeringen under förra mandatperioden höjde anslagen till drift och underhåll av järnvägen. Vad hon som vanligt inte talar om är att den nya regeringen Reinfeldt i november 2010 sänkte anslagen kraftigt, närmare bestämt med 70 procent. Varför tiga om något så för sammanhanget väsentligt? Förvandlas halvsanningar till sanning om man upprepar dem tillräckligt ofta?
Regeringen har ungefär samtidigt aviserat kraftiga höjningar av de s k banavgifter som operatörerna betalar för att få köra tåg på spåren. De avgifterna ska på några års sikt fyrdubblas. Tanken verkar vara att banavgifterna ska kompensera för de 70-procentiga nedskärningarna. Detta blir då ett sätt att med bibehållet järnvägsunderhåll kunna fortsätta sänka inkomstskatterna. Kostnaden tas ju i förlängningen ut på resenärerna i stället för av skattemedel.
Men hur rimmar det med Arbetslinjen? Blir det ännu dyrare att ta tåget har åtminstone jag inte råd att jobba på annan ort längre. Redan nu kostar det 40.000 om året att pendla.
Och hur rimmar det med Nya Moderaternas Nya miljöprofil? Fråga Arkelsten. De arbetspendlare som mot alla odds fortsätter, tvingas ta bilen istället för tåget. Redan idag väljer ungefär hälften av alla kollegor bil, eftersom tåget blivit för dyrt.
Är det det samhället vi vill ha? Inte jag i alla fall.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

onsdag 30 mars 2011

2011.III.30

Tåg 10523: 10 min sent.
Tåg 10534: u.a.


Läs infrastrukturministerns replik från ikväll på gårdagens debattartikel i DN.
Jag orkar inte kommentera; inte nu i kväll i alla fall.

tisdag 29 mars 2011

Lyssna, Anders Borg!

Tåg 10525: 5 min sent.
Tåg 10534: u.a.


Vi tågpendlare får vatten på vår kvarn i en debattartikel i DN idag. Företrädda av Per Bondemark från SSAB och Svante Axelsson, som är generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, gör näringslivet och miljörörelsen gemensam sak.
Artikelförfattarna kritiserar de neddragningar av järnvägsunderhållet som fastslogs i höstbudgeten. "Underhållsskulden", eller hur mycket som vi sammanlagt ligger efter avseende järnvägsunderhåll, uppskattas till mellan 15 och 30 miljarder.
Fem åtgärder föreslås av Bondemark och Axelsson.

För det första, satsa tio miljarder per år på underhåll fram till 2021. I nuvarande budget ligger den siffran på 4,9 och sjunker till 4 miljarder fram till 2013!

För det andra, satsa 14 miljarder per år i nyinvesteringar fram till 2021.
"I första hand måste Trafikverket göra kloka investeringar i det befintliga spårsystemet. Det är först efter att underhållet har tagits om hand som vi kan se framåt."
Regeringen satsar i stället 11 miljarder, sjunkande till 5 miljarder 2014.
Äntligen några som tänker klokt, säger jag. Från rödgrönt håll pratas det alltför mycket om höghastighetsbanor som lösning på järnvägens problem. Det är inget fel på snabbtåg, men först måste vi ta hand om och underhålla det vi redan har. Miljöpartiet och Socialdemokraterna borde prata mer om detta, och om hur det ska bli billigare att åka tåg, för miljöns skull och för jobbens.

För det tredje, frys banavgifterna till förra årets nivå.
"I höstens budget aviserade regeringen att man tänker fördubbla banavgifterna under mandatperioden. Det kommer att resultera i höjda biljettavgifter och snedvrida konkurrensen gentemot bil och flyg."
Där tackar jag och tar emot. Det är redan idag för dyrt att åka tåg. SJ påstår att höjda banavgifter bara marginellt kommer att märkas på biljettpriserna, men fan tro't. Banavgifterna ska fyrdubblas på ännu några års sikt. Kostnaderna förs över från skattebetalarna till enbart de som reser med tågen. Självklart får pendlare och övriga resenärer stå för notan.
Vidare:
"En bättre lösning än höjda banavgifter vore införandet av differentierade banavgifter, vilket skulle innebära att tåg som får den högsta prioriteten på hårt belastade sträckor får betala mer, medan tåg som får lägre prioritet och går på tider och banor med låg belastning, betalar mindre."
Där hänger inte jag som tågpendlare med längre. Skulle det vara ok med höjda biljettpriser Stockholm-Norrköping men inte mellan exempelvis Stockholm och Gävle?
Redan idag väljer många pendlare bilen för att tåget är för dyrt. Hur det kommer att bli när banavgifterna ger fullt utslag på biljettpriserna är inte svårt att gissa. I fallet Norrköping tvingas pendlarna ut på E4:an, bort från X2000.

För det fjärde, planera och genomför kapacitetsökningar. Framkomligheten på spåren är för dålig. Bygg därför bort flaskhalsar genom dubbelspår på ett antal ställen. Författarna  nämner ett antal sådana specifika flaskhalsar.
"I den Nationella Infrastrukturplanen för 2010–2021 är dessa problemområden upptagna, men finansieringen är inte helt täckt och flera av initiativen ligger tidsmässigt sent i planen."

Femte och sist, bevara gamla spår. I stället för att lägga ner 75 mil av lågtrafikerade järnvägslinjer, bör man i ett långsiktigt tänkande spara dessa.

Artikelförfattarna avslutar:
"För att genomföra en bättre järnvägspolitik krävs blocköverskridande politiska beslut och en kraftfull och långsiktig satsning för att rusta upp, underhålla samt effektivt och långsiktigt sköta de svenska järnvägssystemen. Det vore bra för industrin, för arbetstillfällen och för miljön.
Tågtransporter hör framtiden till och fungerande tåg är en viktig del i klimatpolitiken. En välfungerande infrastruktur är nödvändig för svensk industri." 


En blocköverskridande  överenskommelse har ju efterlysts ett tag redan, främst på initiativ från Miljöpartiet. Låt oss se vad som händer när regeringen har utrett jobbpendlingen klart och dessutom utrett snabbspår för jag vet inte vilken gång i ordningen, och hoppas att det resulterar i den breda överenskommelse som så många verkar vilja ha.
Finansminister Anders Borg, som visserligen hade den goda smaken att krossa rätt gris i Sverker Olofssons program härom dagen, borde lyssna mer på den sortens åsikter som framförs i den här debattartikeln. Jag vågar påstå att den i stora drag är representativ för vad de flesta i Sverige tycker.
Artikeln är hur som helst ett mycket välkommet bidrag till tågdebatten.

Infrastrukturministern replikerar. [red. 2011-03-30]

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

måndag 28 mars 2011

2011.III.28

Tåg 10523: 12 min sent.
Tåg 10534: u.a.

lördag 19 mars 2011

Veolias nattåg mot Storlien

Tåg 10537: 8 min sent.
Tåg 7120: 23 min sent. (Veolia!)


För att vinna lite tid tog jag Veolias nattåg mot Storlien i kväll. 159 kronor, det kan jag väl klara. Men det blev i stället 258, eftersom jag måste köpa biljetten på tåget och inte på nätet. Jag försökte faktiskt stiga av för att ta 10066, som går en halvtimme senare, och där min månadsbiljett gäller, men dörrarna var redan reglade.
Inte mycket att säga om det här tåget, mer än att restaurangvagnen är bra mycket trevligare än SJ:s. Det vill säga SJ har bara en kiosk. Här fanns en riktig gammaldags restaurang full med folk. Fyra pannkakor med minimalt med sylt och lite spraygrädde kostade typ 50 kronor.
Gammalt och slitet verkade det vara i övrigt. Jag tar inte Veolia igen om jag inte måste. De skulle vinna min sympati om de hade ett lägre påslag än 99 kronor för ombordköp.

fredag 18 mars 2011

2011.III.18

Tåg 10539: u.a.
Tåg 10548: 4 min sent.

torsdag 17 mars 2011

2011.III.17

Tåg 10525: u.a.
Tåg 10550: 62 min sent.


En eloge till Johan på Kundtjänst i Ånge!
Professionell och rask handläggning.
Trevligt bemötande.

onsdag 16 mars 2011

Stjernkvist vill ta med Norrköping och Linköping i utredningen

Tåg 10525: 5 min sent.
Tåg 10536: 140 min sent.


NT skriver idag om att Lars Stjernkvist (S) har kontaktat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd angående den förestående utredningen om arbetspendling i storstäderna.
De två kommunalråden Stjernkvist och Lindvall (M), från Norrköping respektive Linköping, skriver i ett gemensamt brev till ministern att de två städerna bör ingå i utredningen, som egentligen är tänkt att begränsas till storstadsregionerna.
Lars Stjernkvist:
"Detta är naturligtvis en viktig fråga för våra kommuner, men det är också en viktig fråga för Stockholm. Trängselproblemen i Stockholm går inte att lösa om man inte har ett större perspektiv på var flaskhalsarna finns."
Paul Lindvall tillägger:
"Det är bra att regeringen sätter fokus på arbetspendlingen, men det är avgörande att man får med alla viktiga pendelstråk för att kunna lösa problemen."
Trafikanalys är ansvarig myndighet för statistik inom områdena bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsmönster, luftfart, post, tele, sjöfart och vägtrafik. Det är denna myndighet som fått i uppdrag att genomföra undersökningen. Resultatet ska vara klart och lämnas in till regeringen senast den 31 maj.
Jag tycker att de båda kommunalråden tagit ett bra initiativ med sitt brev. Östergötland är Sveriges flaskhals nummer ett när det gäller tågtrafiken. Det har vi tidigare kunnat läsa i NT. Men kommer det inte lite väl sent? Tog det lång tid att få med moderaten i Linköping på tåget, så att säga? Jag har i alla fall känt till i minst en månad nu att jobbpendlandet ska utredas. Den gode Stjernkvist läser väl inte Tågpendlaren.
Kanske måste Trafikanalys få en förlängd tidsfrist för ett utökat uppdrag. I så fall vore det väl fullt möjligt, och förstås önskvärt med en breddning; jag är partisk så det stänker om det, jag vet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

tisdag 15 mars 2011

2011.III.15

Tåg 10523: 55 min sent.
Tåg 10550: 33 min sent.

måndag 14 mars 2011

Arbetspendlingen i fokus

Tåg 10523: 4 min sent.
Tåg 10534: u.a.


Sveriges Radio Ekot rapporterar idag om en undersökning som de har gjort angående arbetspendlingen med tåg under vintern. De har tittat på tågpendlingen mellan Stockholm och de tre orterna Uppsala, Västerås, Eskilstuna beräknat en totalkostnad för konsekvenserna av inställda och försenade tåg på de sträckorna under tiden mitten av januari till mitten av februari i år. Kostnaderna beräknas till 20-30 miljoner kronor bara på de här sträckorna, och omfattar då såväl personliga kostnader för den enskilde pendlaren som samhällskostnader plus trafikoperatörernas extrakostnader.
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd håller med och säger att hon "ser precis samma konsekvenser" som utredarna.
På DN Debatt idag finns en artikel av fyra myndighetsdirektörer i Mälardalen. Vi pratar då Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Örebro. Direktörerna kritiserar SJ och Trafikverket för bristerna i tågtrafiken, som de menar "kostar våra myndigheter stora summor av skattemedel i såväl tid som minskad effektivitet i verksamheterna".
Och vidare:
"Osäkerheten i tågtrafiken påverkar verksamheten tydligt. Det går inte att ha möten på morgonen, då man inte vet om de anställda kommer att hinna till arbetsplatsen på utsatt tid. Arbetstid går åt för att informera sig om inställda och försenade tågavgångar. Anställda måste även ibland brådstörtat lämna arbetsplatsen i förtid på eftermiddagar för att hinna hämta barn på förskolor sedan planerade tågavgångar ställts in. Vid tjänsteresor försvinner dyrbar arbetstid [...]"
Detta är dock inte det allvarligaste, enligt artikelförfattarna.
"Erfarenheterna av hur illa tågtrafiken fungerar gör att den gemensamma arbetsmarknaden i Mälardalen inte fungerar. Medarbetare som ett par gånger missat att hämta barn på förskolan föredrar snabbt att skaffa ett arbete närmare hemmet. Duktiga medarbetare lämnar oss och möjligheterna att rekrytera i hela regionen minskar."
De berörda myndigheterna har riktlinjer om att de anställda ska pendla med tåg om så är möjligt.
"Övergång till bilpendling är orimligt – inte bara ekonomiskt och miljömässigt utan också därför att kvalificerade medarbetare inte kan lägga 2–3 timmar per dag på bilkörning. Samma tid går däremot att använda till tågresor eftersom den tiden kan användas produktivt. Vi kan inte se att denna bristande förmåga hos SJ och Trafikverket att hantera snö och kyla är samhällsekonomiskt rimlig."
Mot slutet tar artikelförfattarna upp SJ:s potentiella samhällsansvar.
"SJ och Trafikverket måste samarbete på ett bättre sätt och gemensamt se till att den spårbundna trafiken i Mälardalen fungerar. Som statliga aktörer borde de kunna se samhällsekonomiska mål."
Jag måste då påpeka att SJ inte har något samhällsuppdrag i nuläget. Oppositionen kräver det. Vad gör regeringen?
Jo, regeringen sänker underhållsanslagen med 70 procent. Catharina Elmsäter-Svärd vet det, men säger att regeringen ökar anslagen.
Att låta SJ AB få en ny VD kan säkert vara ett sätt att få en ändring till det bättre. Jag citerar igen:
"I april 2010 önskade SJ:s vd Jan Forsberg en rejäl vinter 2010–2011 så att alla åtgärder och förbättringar som vidtagits utifrån erfarenheterna från den tågkaotiska vintern 2009–2010 skulle kunna visas upp. Ingen av oss är imponerade av vad vi hittills sett och upplevt."
Visst, byt ut Forsberg. Tågtrafiken fungerar sämre och sämre för varje år trots löften om motsatsen. Men samma Forsberg uppfyller faktiskt statens mål och levererar en rejäl vinst varje år; och det är precis vad han är satt att göra.
De största problemen ligger högre upp i hierarkin. Ge oss en regering som inte ser järnvägen som en pengaslukare, utan som det samhällsbärande element som får Sverige att hålla ihop och fungera!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

torsdag 10 mars 2011

Nattåget mot Duved

Tåg 10523: 12 min sent.
Tåg 10068: 4 min sent. (Inga klaffbord och inga mugghållare?!)


Passar på att prova nattåget mot Duved idag. Ett bra alternativ för mig, särskilt nu när X2000 tar så lång tid på sig pga Graversfors-reparationerna. Synd bara att det kanske blir första och sista gången, eftersom tåget rullar bara mars månad ut eller så.
Månadskortet gäller och tåget har en sittvagn, som till och med är utrustad med en servering. Det som förvånar mig i det sammanhanget är att salongsplatserna varken har klaffbord eller mugghållare. Var ställer man témuggen? I knät, eller?
Hur som helst ett bra tåg, som jag beklagar att jag inte upptäckt tidigare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

onsdag 9 mars 2011

2011.III.9

Tåg 10523: 3 min sent. Trasig stol.
Tåg 10534: 6 min sent.
Tåg 942: 11 min sent.

tisdag 8 mars 2011

Bra att SJ kompenserar för tågkaoset

Tåg 10523: 10 min sent.
Tåg 10536: Korglutning ur funktion.


Är det bra eller dåligt att SJ kompenserar resenärer för vinterns tågkaos?
Frågan ställdes i media igår, när nyheten var en nyhet. Det framkom flera röster som ogillade agerandet.
För min del är det självklart positivt att SJ kompenserar. Det kan ju ha att göra med att jag själv stämmer in på premisserna för att få rabatt på två månadsbiljetter framöver. I mitt fall betyder det en ekonomisk kompensation som motsvarar 4225 kronor.
Visst, jag hade föredragit en välfungerande tågtrafik under vintermånaderna, och - med förlov sagt - för resten av året också; men nu är det som det är. Det har inte varit en bra tågvinter, och att SJ tar sitt ansvar och kompenserar resenärerna hedrar dem.
Borde pengarna i stället användas för att tågen ska gå bättre nästa vinter? Jag gör mig inga illusioner. Det behövs politiska beslut, satsningar på underhåll och nyinvesteringar för att göra skillnad. Och det är något som ansvariga på SJ AB inte har bestämmanderätt över.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

måndag 7 mars 2011

Kompensation för tågkaos; i Mälardalen

Tåg 10523: 4 min sent. Korglutning ur funktion.
Tåg 10534: 13 min sent. Trasig toalett.


Tvärsnytts webbsida ser jag idag att SJ ämnar kompensera mälardalsresenärer för vinterns tågkaos. Årskort Guld-innehavare får 5500 kr i ersättning medan ett silverkort renderar 3000 kronor i värdebevis - inte kontanter. Innehavare av månadsbiljett, pendlarbiljett respektive TiM kombinationsbiljett kompenseras i form av en 50-procentig rabatt under perioden 7 mars-12 april, vid köp av två månadskort.

Jag pratar med Kundtjänst och får veta att det krävs uppvisande av resebevis som varit giltigt under minst två veckor av perioden december-februari under den gångna vintern, för att man ska komma i fråga för rabatt. I det fall man bara behöver ett nytt månadskort, i stället för två, rabatteras detta ändå med 50 procent.
Det känns väldigt surt att man köpte månadsbiljett igår kväll utan att få veta nåt om kompensation. Men det kanske går att fixa.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Telefonbokningen på SJ

SJ verkar på sistone ha satt in mer personal på telefonbokningen. Att korta telefonköerna är förstås ett lovvärt initiativ. Haken är bara att det tycks vara helt outbildad personal som sätts in.

Jag menar inte att telefonsäljarna skulle ha varsin fil kand eller så, men var och varannan gång som jag ringer och bokar platser för kommande arbetsvecka, hamnar jag hos någon som inte verkar kunna sitt jobb. En halvtimme för att boka åtta sittplatser tycker jag inte är ok för något om borde klaras av på 8-10 minuter. En halvtimme i veckan på att boka sittplats - SJ vill att man gör det. På säg 40 veckor blir det 20 timmar i telefon. Gäller restidsgarantin även för telefonbokningen? I så fall skulle jag kunna tjäna en hacka.

Sist jag ringde avvek säljaren två gånger - förmodligen för att ringa sin support. Den tredje gången var det för att starta om datorn. Bokningsprogrammet hade hängt sig (vilket på sista tiden händer alltmer frekvent). En annan gång hävdade säljaren bestämt och självsäkert att det inte går att boka Norrköping-Flemingsberg, givet att månadsbiljetten gäller Norrköping-Stockholm. Naturligtvis går det. Vid ett tredje tillfälle var säljaren oförmögen att ta emot mer än en resebeställning per kund. Jag fick uppge alla mina resor för veckan, varvid säljaren under stor möda skrev ner allt på en lapp, avbröt samtalet och ringde upp mig en halvtimme senare med resorna klara.

Jag vet sedan tidigare att det på SJ finns mycket kompetenta säljare, som klarar av en beställning både geschvint och flinkt, och som glatt avslutar samtalet med: trevliga resor! Jag vet att dom finns, men på senare tid lyser de alltmer med sin frånvaro. Istället är det riktiga stolpskott som svarar medan jag förbereder söndagsmiddan.
Nåväl, dom lär sej väl.
Man får ha tålamod,
oj oj oj.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

fredag 4 mars 2011

Flemingsberg sidsteppas

Tåg 10523: u.a.
Tåg 10534: 31 min sent.


Under tiden som Graversforstunnlarna repareras, går alla X2000-tåg över Nyköping. Restiden förlängs då med 15 minuter.
Tåg 523 och 525 har fått en tia som prefix och heter alltså 10523 respektive 10525. Jag noterar att båda dessa tåg gör uppehåll för påstigande i Södertälje, medan inget av dem stannar i Flemingsberg. Detta är inte i analogi med ordinarie trafik, då enbart tåg 525 stannar i Södertälje enligt den "riktiga" tidtabellen.

SJ hade gott kunnat bjuda på ett stopp i Flemingsberg för åtminstone ett av dessa tåg. Om det skett på Södertäljes bekostnad, hade det inte kostat en minut extra i restid. Tidigare har alltid det ena eller det andra tåget stannat i Flemingsberg och då som en följd ignorerat Södertälje. Under mina många pendlarår är det först sedan november 2009 som båda morgontågen susar förbi Flemingsberg, som om det inte funnes någon station där. Som yttreligare salt i såren är också avsaknaden av anslutningar total, för den som skulle vilja bespara sig resan in till centrum och i stället stiga på i Södertälje.
Den här säsongen ser jag en tydlig trend att också regional- och intercitytåg alltmera sällan behagar lyckliggöra huddingeborna med ett uppehåll.

Jag skulle vilja veta vad SJ på sikt avser med Flemingsbergs station. Ser man det som enbart ett onödigt stopp som bara kostar, i form av fem minuters längre restid till Malmö? Är strategin att på några års sikt så att säga lämna Flemingsberg åt sitt öde och låta passagerarna till alla tåg först ta sig in till Centralen? Eller är det bara X2000-programmet som helt skall fasas ut?
I vilket fall som helst skulle det vara rimligt att SJ AB offentliggjorde sina avsikter i frågan, inte minst gentemot Huddinge kommun, som en gång satsat multum på Flemingsberg som en station för fjärrtåg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

torsdag 3 mars 2011

Tredje svängen i Graversfors

Tåg 10525: 5 min sent.
Tåg 10536: 3 min sent. Korglutning ur funktion.


Graversforstunnlarna är stängda och alla tåg mot Malmö måste gå via Nyköping i ett bra tag framöver.
Trafikmängden är kraftigt reducerad jämfört med normalläget och restiden har utökats med 15 minuter i tidtabellen. Ändå är mina tåg inte riktigt i tid. Försenade tågmöten har varit orsaken i båda riktningarna. Resorna tar på så sätt 90 minuter i stället för 70 enligt ordinarie tidtabell.