torsdag 29 september 2011

onsdag 28 september 2011

2011.IX.28

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 154 min sent.Nedriven kontaktledning i Nässjö på eftermiddagen.

tisdag 27 september 2011

Forsberg får sparken

Tåg 523: 3 min sent. Kraftigt vacklande uppkoppling.
Tåg 534: u.a.


SJ:s VD sedan tio år, Jan Forsberg, får vid halvårsskiftet 2012. Är det säkert att han blir petad och inte avgår självmant? Ja, han har nyligen i en intervju tydligt visat sin avsikt att stanna kvar till pensionen. Nu blir han utlöst med två årslöner — cirka 8 miljoner kronor — i fall det nu stämmer att han blivit uppsagd.
Jag frågar mig varför Forsberg fått stanna så länge som han har. SJ har under de senaste tio åren haft en aura av dysfunktionellt företag omkring sig, åtminstone sett ur resenärens synvinkel. I normala fall byter man då chef, men Forsberg har fått stanna. Troligen beror det på att Forsberg levererat vinst, vilket också varit ägarens, statens, enda krav på honom. Förmodligen har också Ulf Adelsohn, den i våras sparkade SJ-ordföranden, haft ett grundmurat förtroende för Forsberg, fast i förvissningen om att alla brister beror på infrastrukturens förfall. Ändå vet vi att det är SJ som direkt bär skulden för cirka 30 procent av alla förseningar.
Slutsatsen är att man som pendlare måste applådera denna förändring i toppen av SJ AB. Den skulle bara ha kommit långt tidigare.

DN:
"Bakgrunden är, säger Sundling, att SJ har ett stort förbättringsarbete framför sig som kommer att pågå under många år.
[...] Av nämnda årsredovisning framgår också att Jan Forsberg i fjol tjänade 3.991.440 kronor. Hans pensionsavtal, som är av en typ som regeringen numera har förbjudit, ger 70 procent av lönen mellan 62 och 65 års ålder. Därefter får Forsberg 50 procent av lönen tills han fyller 80 år." 
[red. 28 sept.]

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

måndag 26 september 2011

lördag 24 september 2011

fredag 23 september 2011

Vad vill SJ med Flemingsberg?

Tåg 539: 4 min sent. Kass uppkoppling.
Tåg 548: Flera toaletter ur funktion.


Skönt att kliva på ett X2000 i Flemingsberg! 539 är ett av få som gör uppehåll där. För varje år blir det färre tåg som stannar, och det gäller båda riktningarna. Inte ens regionaltågen gör med självklarhet uppehåll i Flemingsberg längre.
SJ tycks ha en plan för att göra Flempan till en ren SL-angelägenhet. Problemet i det sammanhanget är att planen är hemlig. Kan SJ klart deklarera vad man har för avsikter gentemot Flemingsbergs station inför framtiden, tack!

torsdag 22 september 2011

2011.IX.22

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 4 min sent.

lördag 17 september 2011

fredag 16 september 2011

torsdag 15 september 2011

2011.IX.15

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 21 min sent.

onsdag 14 september 2011

2011.IX.14

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: u.a.


En bra dag för SJ och Trafikverket är en bra dag för mig :-)

fredag 9 september 2011

2011.IX.9

Tåg 235: 3 min sent.
Tåg 550: 9 min sent.

torsdag 8 september 2011

2011.IX.8

Tåg 523: u.a.
Tåg 550: 34 min sent.

onsdag 7 september 2011

2011.IX.7

Tåg 523: 7 min sent.
Tåg 278: Fel på inloggningen till WiFi.
Tåg 938: 23 min sent.

tisdag 6 september 2011

Trafikverket tror på fortsatta problem

Tåg 523: Ingen tvål på toa.
Tåg 534: Inget vatten på toa. Fel på inloggningen till WiFi.


 Svenska Dagbladet går i bräschen för nyhetsrapporteringen om järnvägen på sistone. Idag skriver man på svd.se om Trafikverket, som vill sänka förväntningarna inför vintern.
Det verkar vara en ny strategi. Härom dagen var det Jan Forsberg, och så nu Tommy Jonsson från Trafikverket. Båda pratar de om hur vi alla måste vara beredda på ännu en vinter av dåligt fungerande järnväg.

Trafikverket har i år satsat tre gånger mer än vanligt på vinterberedskapen. Det gäller framför allt snöplogningen, men också mer maskiner, mer folk på plats och snabbare, vässad trafikinformation, bättre beredskap att styra om avgångar, och skärpt samarbete mellan cheferna.

Nu låter inte "vässad trafikinformation" och "skärpt samarbete" särskilt imponerande, när man så väl känner till jämförelsematerialet. De två gångna vintrarna bjöd delvis på känslor av krigstillstånd, då man som pendlare såg att ingenting fungerade, och allra minst information och samarbete.
Och förmodligen är det därför klokt att Trafikverket i år, trots den stora satsningen, väljer att försöka skruva ner allmänhetens förväntningar. Också politiskt är det fördelaktigt, ur Alliansens synvinkel. Man kan ju undra om inte Näringsdepartementet står bakom den nya policyn. Ett nytt praktfiasko för järnvägen får, som sig bör, politiska återverkningar. Bättre psykologi är då att förekomma problemen. Regeringen har intresse av att återverkningarna dämpas, inte minst med tanke på valet 2014.

Redan i eftermiddags, också på svd.se, svarade Kurt Hultgren vid Resenärernas lobbyorganisation på utspelet.
– Vad de inte förstår är när operatörer eller Trafikverket inte verkar bry sig. Eller när de ansvariga verkar sakna koll på vad som händer eller går och gömmer sig.
– Det måste helt enkelt finnas folk som kan svara ordentligt på frågor - var finns ersättningsbussarna, vad har hänt med tåget, när kommer det fram. Det finns alldeles för få som kan göra det i dag.
Det gläder mig att tågtrafiken diskuteras i media var och varannan dag för närvarande. Bara så kan förändringar tvingas fram. Hoppas det fortsätter.

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

måndag 5 september 2011

Forsberg vill ha minskat vinstkrav

Tåg 523: u.a.
Tåg 278: 15 min sent.


SvD hade igår, i näringslivsdelen, en intervju med VD:n för SJ AB, Jan Forsberg. Forsberg medger att läget är pressat inför vintern. Ett nytt fiasko och SJ kommer att skaka i sina grundvalar. Forsberg är tveksam till om plogningen, som är Trafikverkets uppgift, kommer att fungera. 
–Trafikverket har gjort en hel del, men det är en viss framkörningstid på plogningsutrustning och en del annat inför vintern.
–Jag tror inte att de hinner bli så bra till den här vintern som vi och de själva skulle vilja.
Här blir jag orolig. Problemet verkar vara att Trafikverket visserligen har erfoderliga plogar och materiel, men är för långsamt med att få fram dem när det börjar snöa. Hur svårt kan det vara och hur många vintrar av kaos kan anses vara en rimlig inlärningströskel?

Jan Forsberg vill nu att Trafikverket ska ta på sig den samordnande rollen, som hittills har saknats. Ingen har haft ett övergripande ansvar.  Märkligt är väl att den biten fortfarande inte är löst. Det har länge varit känt att just bristen på samordning är en viktig orsak till tågkaoset. Näringsdepartementet, vakna! Hur många fler utredningar kan behövas?

Inför framtiden måste SJ:s tåg moderniseras. Forsberg vill lägga 2 miljarder på upprustning av X2000 under tio år. För ytterligare 4 miljarder vill han köpa nya snabbtåg.  Klarar SJ att göra både och?
–Ja det kan vi göra. Men bara om vi effektiviserar oss. Och om staten under tre år ger avkall på sitt avkastningskrav på 10 procent på eget kapital ner till mellan 5 och 10 procent.
Det är ytterligare ett tufft styrelsebeslut som måste förankras hos regeringen. Där är man ännu inte.
Tio procent betyder 600 miljoner, vilket alltså är statens årliga vinstkrav på SJ. För egen del tycker jag att vinstkravet ska vara sekundärt, och att SJ i stället ska få ett klart definierat samhällsuppdrag. Att köra tåg på ett bra och billigt sätt är avsevärt viktigare än att gå med vinst. SJ AB är vårt. Använd det som ett verktyg för miljön och för jobben!

Jan Forsberg får ett par korta frågor till: 
När når SJ 95 procents punktlighet?
–Realistiskt under nästa år. Vi kommer att redovisa det löpande på vår hemsida från och med i höst
Då får dom allt ligga i. Jag tänker på att rättidigheten på mina tåg under vårsäsongen låg på endast 54%.

Varför är tågen i Schweiz så mycket punktligare än i Sverige?
–De satsar tre till fyra gånger mer i löpande underhåll på spåranläggningarna. Vid trängsel på spåren prioriteras också den snabbare trafiken.
Tre till fyra gånger mer! Snälla Jan Forsberg, tala om det här för Anders Borg!

När tänker du avgå?
–Jag kan gå i pension vid 62 – om två år. Jag vill gärna fortsätta tills dess.

Läs hela intervjun på svd.se.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

fredag 2 september 2011

Offensivt satsande MP

Miljöpartiet presenterade igår sitt förslag angående tågtrafiken på tio års sikt. (MP) vill satsa enligt Trafikverkets äskanden om 40 miljarder mer, alltså 3-4 miljarder mer per år. Att jämföras med regeringens 1,8 miljarder per år under en tvåårsperiod. I tillägg till detta vill Miljöpartiet se investeringar i nya spår och snabbspår. Det specificeras då till Ostlänken (Stockholm-Linköping med byggstart 2015), Götalandsbanan (Linköping-Göteborg) och Norrbotniabanan (Umeå-Luleå-Haparanda). Regeringens satsning från i tisdags räcker inte, enligt Gustav Fridolin, språkrör.
"De tillfälliga pengar som regeringen nu tillför räcker inte för att täcka de underhållsbehov som finns, varken på kort eller på lång sikt. Regeringen avsatte inga extra medel till att åtgärda de mest akuta flaskhalsarna i systemet"
Sammanlagt kostar Miljöpartiets förslag 100 miljarder kronor. Finansieringen ska ske med hjälp av lånade 55 miljarder. För att betala det lånet vill (MP) införa en ny skatt på lastbilstrafik.

Aftonbladet
SvD
Miljöpartiet

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

torsdag 1 september 2011

Stjernkvist fixar det själv

Kommunerna Norrköping och Linköping tillsammans med regionförbundet Östsam initierar en egen utbyggnad av järnvägen genom Östergötland. 150 miljoner satsar man till en början, men tanken är att gå in med betydligt mer pengar. Dock krävs att staten skjuter till tre till fyra miljarder för att projektet skall kunna genomföras. Östergötland är idag en notorisk flaskhals på Södra stambanan. Nt.se har intervjuat Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping:
"Dagens järnväg har funnits i hundra år. Här diskuterar vi investeringar för en lång, lång tid framåt. Och i det perspektivet får man väldigt stora förbättringar i förhållande till dom pengar som vi satsar.
[...]Vi förlorar, varje dag, och människor får betala ett väldigt högt pris, pga att man inte kan lita på tågen. Man är inte säker på att dom går, och går dom så vet man inte om dom kommer fram.
[...]Den här frågan betyder så oherhört mycket för Norrköping."
Åtgärderna ska bl a innefatta ett helt nytt spår. Tanken är att tillbyggnaden ska gynna regionala resenärer så väl som fjärrtrafiken på stambanan.
Jag som norrköpingspendlare tackar och applåderar ett sådant friskt initiativ. Stjernkvist, som själv pendlat på sträckan, vet vad det handlar om och vilka prövningar man utsätts för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,