lördag 29 oktober 2011

2011.X.29

Tåg 525: u.a.
Tåg 286: Kaffeautomat trasig.

fredag 28 oktober 2011

SJ:s åtgärdspaket och skönmålningar

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 4 min sent.


SJ AB redovisar för årets tredje kvartal en förlust om 51 miljoner före skatt. Motsvarande period i fjol gav ett plus på 169 miljoner. Orsakerna till det sämre resultatet är dels en förlikning med Tåg i Bergslagen om 150 miljoner, dels extraordinära kostnader som en följd av vinterns umbäranden. Detta rapporterar TT genom SvD från en presskonferens med Jan Forsberg, där delårsrapporten redovisades.

Forsberg redogjorde för en rad vidtagna åtgärder inför kommande vinter:
  • Bättre teknik på tågen.
Vad kan det vara?
  • Bättre avisningsrutiner.
På tiden.
  • Vintertidtabell med större marginaler.
Alltså färre avgångar på vintern. Betyder det att priset på års- och månadskort minskar i motsvarande mån? - ett mindre utbud av avgångar är ju i sig en försämring av den tjänst som säljs. Nej, det kommer knappast att ske! 39.400 kr om året Stockholm-Norrköping är ju ändå ett lågt pris; i alla fall om man får tro Dag Rosander, SJ:s presstalesman.
  • Förstärkt trafikledning.
  • Beredskapsorganisation i drift året runt.
Restidsgarantin har uppenbarligen ställt till problem för SJ. Forsberg flaggar för nya förändringar:
- Vi ser över hur resegarantierna ska se ut och det återkommer vi till. Men i grunden kommer de att ligga så som de ligger. Däremot tittar vi på när vi har störningar som SJ inte styr över, alltså när banan inte är farbar och så vidare.
Det luktar alltså kraftig försämring av restidsgarantin. SJ är själva orsak till endast en bråkdel av förseningarna.  Inte vet jag hur det fungerar i dag, om andra aktörer i järnvägens snårskog bidrar med sin beskärda del till restidsgarantin. Det vore i alla fall högst rimligt om det var så. Och det skulle vara en dyr affär för exempelvis Trafikverket. Vad jag räknar med är ändå att resenärerna får stå för notan, som det brukar vara.

Forsberg är inte nöjd med punktligheten, det ska han inte heller vara.
- Vi bör nå upp till någonstans 93-95 procents punktlighet.
Vad som förvånar mig i det sammanhanget, är att han då mäter fjärrtågenspunktlighet enligt måttstocken att 15 minuters försening är lika med att tåget är i rätt tid.
SvD: Under det tredje kvartalet var 91 procent av fjärrtågen högst 15 minuter sena (87 procent kvartal tre 2010). För X2000 var siffrorna 90 procent (83 procent). 
Så vitt jag vet räknar man rättidighet inom järnvägen som "högst fem minuter efter tidtabell". Och var och en kan föreställa sig att en sån beräkning skulle ge betydligt sämre siffror i det här fallet. Som exempel kan jag nämna att mina tåg, på min pendelsträcka, Stockholm-Norrköping, var rättidiga till endast 54 procent under vårsäsongen och till 63% under förra hösten. Där har vi siffror som talar ett tydligare språk, och som ligger närmare verkligheten.

Delårsrapporten presenteras också på MyNewsdesk.


 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

torsdag 27 oktober 2011

Järnväg på kultursidorna

Tåg 523: u.a.
Tåg 538: 22 min sent. Usel uppkoppling.Aftonbladet följer i DN:s spår och har en rad artiklar om tågtrafiken i dagarna.

Tågkaoset inte bara vädrets fel
Risk för stopp på perrongerna trots 200 extra miljoner
Förseningar för SJ:s nya snabbtåg (TT)
Urspårad vinstjakt

Den sistnämnda är skriven av Mikael Nyberg, som ur perspektivet råkapitalism belyser tågtrafikens problem.
Socialdemokraterna startade uppstyckningen av järnvägen.

"[...]1988 påbörjade Sverige, påhejat av kommissionen i Bryssel, som första land i Europa en upplösning av den statligt samordnade järnvägen. Hädanefter skulle marknadsmekanismer och prissignaler styra.
Det gick som det gick.
– Det är misär, berättar en reparatör på Stockholms Central för mig. Här funkar ingenting. Man struntar i regler och lagar och allting.
Så kallade indirekta underhållskostnader har mer än fördubblats på sju år. Färre är ute på banvallarna och byter kontaktledningar och växlar, fler sitter på kontoren och räknar på kontrakt."
Mikael Nyberg gör jämförelser med 1800-talets järnväg, och har många poänger i det.
"På 1800-talet gick arbetet med spåren till de rallarlag som hade lägst anspråk på löner och anställningsvillkor. Förmannen stoppade en stor del av intäkterna i egen ficka. Gick kontraktet inte ihop sänkte han lönen för sina underlydande.
Allt är välbekant på spåren i dag: underbudskonkurrensen, chefsgodtycket och dumpningen av löner och arbetsvillkor. Till och med daglönarna är tillbaka.
Det yrkeskunnande som höll vagnarna rena och tåg och bana i skick sätts på undantag i vinstjäktet. Bemanningsföretag skickar ut oerfarna i livsfarlig spårmiljö, duktiga hantverkare tvingas utföra fuskjobb och de kunskaper som självständiga arbetslag genom åren samlat på sig skingras i upphandlingar och företagsaffärer.
Jan Nygren och hans kollegor i karriären ser ”upplysta, ekonomiskt fria människor … öka sina valmöjligheter”.
Jag ser något annat: en kapitalism som förgör förutsättningarna för fortsatt social utveckling."
Den Jan Nygren som nämns är den tidigare (S)ministern för vapenexport, han som numera är PR-konsult och varnar socialdemokratin för att fastna i det förflutna.
Nyberg:
"Framtiden är i gällande bakvända perspektiv ett tillstånd före välfärdsstat och kollektiva lösningar.
Det mått av ordning och reda som socialdemokratin en gång införde i den svenska kapitalismen städas ut. En utlevad klass av privata profitörer härjar kring i ett socialt sönderfall utan att någon ingriper."
Det här är befriande läsning och en stor hjälp för den som försöker förstå sammanhangen i dagens svenska tågkaos.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

lördag 15 oktober 2011

fredag 14 oktober 2011

2011.X.14

Tåg 523: u.a.
Tåg 534: 13 min sent.


 Det uppskattas mycket att DN följer upp sin tradition med att belysa och granska tågtrafikens problem. I veckan har flera artiklar publicerats på dn.se.
Värre tågkaos väntar när konkurrensen ökar.
Tågboom tog beslutsfattarna på sängen.
Så ska förseningarna minska i tågtrafiken.
Och ett par till.
Jag skriver nåt om detta när jag hinner.

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

torsdag 13 oktober 2011

2011.X.13

Tåg 525: u.a.
Tåg 536: trasig toalett.

lördag 8 oktober 2011

fredag 7 oktober 2011

torsdag 6 oktober 2011

onsdag 5 oktober 2011

2011.X.5

Tåg 523: 25 min sent.
Tåg 282: u.a.

tisdag 4 oktober 2011

måndag 3 oktober 2011

Trafikverket firar triumfer igen

Tåg 221: 54 min sent.
Tåg 534: 20 min sent.


Helgens arbete på Citybanan var inte klart klockan fem i morse, vilket utlovats, med följd att pendeltrafiken var i stort sett lamslagen under morgonrusningen. Och inte var det bättre med fjärr- och regionaltågen. Tågen i riktning mot Malmö var runt en timme försenade allihop. Informationen på Flemingsbergs station var, tyvärr som vanligt, undermålig. Avgångstiderna sköts hela tiden framåt på skärmarna. Någon gång kom ett utrop, som då bara gällde spårändring. Avgångstiden för tåg 221 sköts till sist fram till 08.20. Jag, som har appen Tågtavlan, kunde se att avgångstiden från Centralen dock inte justerats från 07.50. Varför flyttar man fram Flempans tid men inte Centralens? Svårt att förstå. Och mycket riktigt, Tåget kommer in till perrong med kort varsel klockan 08.10. Där kunde jag ha missat min avgång, trots att jag suttit och väntat i över en timme. Ett utrop är av nöden vid sådana felskyltningar. Jag har missat tåg på det viset förut, tillbud orsakade just av Trafikverkets kaotiska eller ibland obefintliga information.