lördag 14 december 2013

torsdag 12 december 2013

torsdag 5 december 2013

Dagens länk: Trafikverket och regeringen skyldiga

Tåg 523: 3 min sent.
Tåg 550: Inställt. Ingen ersättningstrafik!


Dagens länk: SvD

SvD skriver om Riksrevisionens omfattande rapport angående tågförseningar i Sverige.
Den allmänt spridda bilden har varit att det är ett kraftigt eftersatt underhåll och brist på investeringar i spår och andra system som orsakar förseningarna. 57 procent av förseningarna på svenska järnvägar orsakas av Trafikverket. Enligt Riksrevisionen finns det även andra viktiga förklaringar till att tågresenärerna drabbas hårt.
Monica Rupprecht Hjort, projektledare för järnvägsgranskningen på Riksrevisionen, ...
...pekar bland annat på att de förseningsavgifter som nu tas ut från tågbolag och andra som orsakar förseningar borde höjas rejält. Nu är de så låga att de som orsakar förseningarna hellre betalar avgiften än gör något åt det verkliga problemet. Avgifterna borde också tas ut av någon annan än Trafikverket. Inte minst som det är Trafikverket som orsakar 57 procent av alla förseningar på de svenska tågen. Som det är i dag förväntas verket bötfälla sig självt för de förseningar man orsakar.
Trafikverket har påstått att punktligheten har förbättrats de senaste åren. Men,
Riksrevisionen påpekar att Trafikverkets statistik är så otillförlitlig att man inte kan avgöra om det blivit bättre eller sämre. Orsaken är bland annat att det blivit fler inställda tåg och de har inte vägts in i statistiken. De tåg som går har alltså blivit mer punktliga men man har bortsett från de allt fler tåg som inte ens lämnar stationen.
Regeringen får sig en rejäl känga:
Riksrevisionen konstaterar till exempel att regeringen inte skaffat sig den överblick som krävs för att man ska kunna styra tågtrafiken. Regeringen har heller inte gett tågbolagen och de statliga verken rätt förutsättningar för att kunna förebygga förseningar.
Statliga Jernhusen...
...kritiseras för att inte på rätt ställe ha moderna anläggningar som alla tågbolag kan använda. Effekten blir att tågbolagen får köra tomma tåg långa sträckor för att de ska få underhåll, vilket också leder till onödig trängsel på spåren.
Allt enligt SvD.
Riksrevisionen verkar ha gjort ett bra jobb, även om jag själv kan konstatera att  förseningarna har minskat något under de senaste två åren, på min sträcka. SJ är den part som kommer lindrigast undan i undersökningen. Det skulle vara intressant om samma riksrevision ville ta en titt på SJ:s priser...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

onsdag 4 december 2013

tisdag 3 december 2013

2013.XII.3

Tåg 523: Ingen tvål på toa.
Tåg 538: 3 min sent.


måndag 2 december 2013