lördag 16 juli 2011

SJ kringgår restidsgarantin

Isobel Hadley-Kamptz skriver i dagens Expressen en välkommen ledare om Sveriges fallerande järnväg. Jag håller med om allt hon skriver; i den texten alltså. Speciellt intressant är det om hur det politiska resonemanget genom åren har förts bakom kulisserna:
Själva idén att järnvägen aldrig får det den behöver har rentav inpräntats så djupt att också ansvariga myndigheter tar den för given.
Maria Wetterstrand berättade för mig om när Miljöpartiet i en budgetförhandling hade krävt mer än regeringen till järnvägsunderhåll och fått beskedet att det gick inte, för Banverket hade inte äskat mer.
När MP frågade Banverket varför de inte krävde så mycket som behövdes blev svaret att "Vi vet ju att vi aldrig får tillräckligt."
Så har vi låtit ett vitalt samhällsintresse, fungerande allmänna kommunikationer, förfalla.
Anslagen har genom åren konsekvent lagts på en nivå lägre än de behov Banverket och dess motsvarigheter angivit. Detta har satts i system med sådan envishet att Banverket till slut i uppgivenhet begärt mindre pengar än vad som vekligen behövts... Låter osannolikt, men politiken är väl många gånger just osannolik.

Hadley-Kamptz nämner en artikel i Göteborgsposten, där SJ erkänner att man sedan den 16 mars har olika tidtabeller för tåget respektive passagerarna.
Jag noterade själv vid en resa till Malmö härförleden att ankomsttiden var ovanligt sent satt. Detta trots att Graversfors-problemet ska vara löst vid det här laget. Tågmästaren bekräftade att det på vissa avgångar finns en särskild kundtidtabell. I det här fallet diffade hans och min tabell på tio minuter.
Enligt Ulf Wallin på SJ har responsen på detta varit positiv:
– De flesta tycker det är bra att tågen bättre håller tiden, att man mer sällan blir försenad. Men några upplever problem, man bestämmer att vänner skall möta vid tåget en viss tid och tåget kan komma tio minuter tidigare än det står på biljetten.
Om orsaken till de dubbla tabellerna:
– Vi har, som många vet av dyrköpt erfarenhet, haft problem med att få tågen att komma fram i tid, säger Ulf Wallin, biträdande presschef i SJ AB.
– Därför vill vi vara ärliga mot kunderna och ange en mer realistisk ankomsttid för de tåg som oftast drabbas av förseningar.
Min spontana reaktion, och jag tror jag håller fast vid den, är att SJ försöker minska de ekonomiska skadeverkningarna av sin egen restidsgaranti. En försening på 35 minuter kostar SJ gissningsvis 75-80.000 kronor i ersättningspengar. Nu är tåget plötsligt bara 25 minuter sent, och beloppet är insparat.
Så, bra SJ, att ni erkänner dubbla tidtabeller, men tala i ärlighetens namn också om vad den verkliga orsaken till dem är.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

onsdag 6 juli 2011

Kors i taket om regeringen skjuter till miljarderna

Mycket har hänt på den järnvägspolitiska fronten på sistone. Trafikverket släppte på sekretessen i sin utredning innan den skickades ut till remissinstanserna. Det konstateras att det fattas 23 miljarder när det gäller underhållet på tio års sikt. En nästan 30-procentig höjning av de anslagen behövs alltså.
I fråga om nyinvesteringar för att undanröja flaskhalsar behövs 40 miljarder, av vilka Trafikverket självt kan uppbåda elva. Oklart i pressen är dock om de 40 miljarderna inkluderar de 23 för underhåll.
Hur som helst har ansvarig minister gjort vissa öppningar inför höstens budget. Då har siffran 30 miljarder nämnts. Vi lär få vänta med besked till den 1 oktober då utredningen är komplett med remissvar.
Avregleringen av järnvägen har fullföljts, vilket fått som konsekvens att Trafikverket tvingats reducera trafikmängden för 2012 till samma nivå som 2011 för att begränsa förseningarna. Det finns inte plats för alla.

Jan Sundling

Green Cargos VD Jan Sundling verkar bli ny styrelseordförande i SJ efter Ulf Adelsohn. Sundling är sjökapten och ekonom och har innehaft chefsposter på SAS. Han har också varit ordförande i Transportindustriförbundet. Uppdraget från Regeringen lyder bl a som så: att "genom förbättrad pålitlighet och punktlighet i tågtrafiken stärka resenärernas och svenska folkets förtroende för SJ", vilket naturligtvis närmast är ett Mission Impossible. Även Tom Cruise skulle nog gå bet där.

Finansministern har i dagarna öppnat för ett budgetsamarbete med (MP) i fråga om bl a infrastrukturen, då han ser ett "stabilt reformutrymme". I den andra vågskålen skulle då förstås ligga det femte jobbskatteavdraget. Knappast en självklar deal.

Läs gärna Johannes Åmans ledarkolumn från måndagens DN. Jag håller fullständigt med om att det måste prioriteras att satsa på underhåll av det vi redan har, framför nya kostsamma investeringar i snabbspår. Inget fel med snabbspår i sig. Om Regeringen i höst anslår erforderliga extramiljarder till underhåll och antiflaskhalsbyggen, måste jag ge dem credit. Återstår då "bara" att skapa en rimlig prisnivå för tågpendling, men där är vi inte än.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,