torsdag 28 mars 2013

Lotteriet

Dagens länk:
P1 Kaliber om SJ:s prissättning. "Ett lotteri".

För oss pendlare stämmer ju inte det här, eftersom de flesta av oss har periodkort. Jag vet inte varför Kaliber väljer att bortse från det. Frågar du mig så tror jag att vi med årskort eller månadskort får betala en hel del av det som SJ förlorar på de billigaste biljetterna. Vi som är SJ:s trognaste kunder borde belönas för att vi år efter år pumpar in pengar i företaget. I stället kostar det skjortan för oss att resa. SJ vet att de är utan konkurrens på pendlingssträckorna, och sätter priserna därefter. Staten måste agera som om fri konkurrens rådde, dvs inte blanda sig i. Men i själva verket har SJ monopol, och kommer att ha det inom överskådlig framtid. SJ skulle kunna erbjuda billigare årskort som bara gäller på vissa förutbestämda sträckor, men det kommer aldrig. Varför inte? Av samma förutnämnda skäl. Det finns ingen konkurrens och staten blandar sig inte i prispolitiken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

tisdag 26 mars 2013

söndag 24 mars 2013

Riksrevisionen

Dagens länkar:

Riksrevisionen inledde i slutet av november en förstudie om orsakerna till tågförseningar. Nu beslutar man att titta närmare på detta i en fördjupad granskning. I förstudien har man identifierat tre orsaker:

  • Underhåll av fordon.
  • Underhåll av banorna.
  • Kapacitetstilldelningen, hur sköts den?
Sveriges radio.
SR 14 dec.
Riksrevisionen.
"Syftet med granskningen är att undersöka om staten styrt och vidtagit åtgärder så att järnvägssystemet kan fungera effektivt utifrån det transportpolitiska målet om tillgänglighet och tillförlitlighet.
De aktörer som ska granskas är regeringen, Trafikverket, Transportstyrelsen, SJ och Jernhusen."
I december i år ska utredningen vara klar.
 "Punktligheten för tågtrafiken har enligt budgetpropositionen 2012/13 försämrats från 92 till 89 procent för persontrafik och från 77 till 67 procent för godstrafik under perioden 2007 till 2011. Det finns tecken på att punktligheten kan vara ännu sämre. Enligt Svensk kvalitetsindex har nästan tre av fyra resenärer upplevt förseningar med kollektivtrafiken de senaste sex månaderna. Förseningarna är även den största anledningen till ett ökat antal klagomål hos kollektivtrafikbolagen. Vidare har, enligt en färsk SIFO-undersökning, nästan var tredje svensk valt bort att åka tåg av rädsla för att bli försenad."
 "Järnvägen har genomgått stora förändringar under en lång period genom bland annat en successiv omreglering där ansvaret för infrastruktur och drift har delats upp på många aktörer. Detta ställer särskilda krav på regeringen att klargöra nödvändiga förutsättningar på marknaden. Ett dåligt fungerande järnvägssystem med många tågförseningar kan bero på bristande investeringar i spårunderhåll eller väderrelaterade problem. Men det finns också tecken på att både styrningen av järnvägstrafikens aktörer och de förebyggande åtgärderna är otillräckliga."


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

torsdag 21 mars 2013

Förseningar och avgifter

Dagens länkar:
Infrastrukturministern gör en pudel, och börjar använda de gamla förseningskriterierna igen! Det är fem minuter som gäller.

"– Vi har en punktlighet på våra tåg på 96 procent, sa hon [Elmsäter-Svärd] på Trafikforum i Linköping.
När vi i dag frågar henne om hur vet hur stor andelen är av alla tåg som kommer i tid så svarar hon så här:
– Ja, det är allt fler som kommer i tid, men om man ser generellt över alla tåg så är det nånstans nio av tio tåg."
På min sträcka var det 84 procent av de tåg jag åkte med, som kom fram i tid under höstsäsongen 2012.

Kvalitetsavgifter är avgifter som tas ut av Trafikverket från respektive skyldig operatör, då ett tåg är försenat mer än fem minuter. Avgifterna gäller i båda riktningarna, alltså blir Trafikverket betalningsskyldigt då det är vållande. Dessa avgifter ska från nästa år höjas kraftigt, från 15 till 25 kr per förseningsminut. Läs artikeln från svt!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

onsdag 20 mars 2013

tisdag 19 mars 2013

måndag 18 mars 2013

2013.III.18


Tåg 523: 3 min sent.
Tåg 534: 15 min sent.
Tåg 942: 26 min sent.


torsdag 14 mars 2013

2013.III.14


Tåg 523: Trasig stol.
Tåg 550: u.a.


onsdag 13 mars 2013

2013.III.13


Tåg 523: u.a.
Tåg 538: u.a.
Tåg 950: 3 min sent.


tisdag 12 mars 2013

2013.III.12


Tåg 523: Defekt stol.
Tåg 534: 5 min sent.


måndag 11 mars 2013

lördag 9 mars 2013

fredag 8 mars 2013

2013.III.8


Tåg 523: 8 min sent.
Tåg 550: u.a.


torsdag 7 mars 2013

2013.III.7


Tåg 523: 4 min sent. Defekt stol.
Tåg 534: u.a.
Tåg 942: 5 min sent.


onsdag 6 mars 2013

2013.III.6


Tåg 523: 6 min sent.
Tåg 524: 28 min sent.
Tåg 534: u.a.
Tåg 942: 8 min sent. Flera dörrar avstängda.


tisdag 5 mars 2013

2013.III.5


Tåg 523: 3 min sent.
Tåg 534: u.a.
Tåg 942: 19 min sent.


fredag 1 mars 2013

Förseningsstatistik som stämmer

Min statistik för hösten 2012 är nu uppdaterad. Du kan se den i högerspalten här intill.
Trafikverket och även infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har fått ta mycket kritik för det nya sättet att räkna rättidighet. Min metod är dock samma som förut, alltså att bara förseningar upp till fem minuter är lika med tåg i rätt tid. De nya siffrorna går med andra ord att jämföra med de gamla.

Även om nu Trafikverket och ministern försöker skönmåla läget genom nya beräkningsgrunder, måste jag tillstå att punktligheten förbättrades väsentligt under hösten, åtminstone för mina tåg. 84 procent är till exempel avsevärt bättre än 75, som var fallet under våren 2012. Den absoluta bottennoteringen är från våren 2011, då endast 54% av mina tåg kom fram i tid.
När jag räknar försenad tid i förhållande till tabellenlig restid, talar siffrorna också sitt tydliga språk. 6% i förhållande till vårsäsongens 11% är uppenbart en stark förbättring. Bottenrekordet i det fallet är också från våren 2011 med 15%.

Man får beklaga att Trafikverket ställer till det för sig som de gör, när det nu äntligen faktiskt finns något positivt att berätta. 84 procent är inte tillfredsställande, men en klar förbättring mot förut. De verkliga siffrorna kommer emellertid helt bort i den mediestorm som blåst upp, efter det att samma trafikverk plötsligt valt att börja räkna kvartar.

SvD: Ministern borde sluta trixa med tågsiffrorna

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,