onsdag 29 augusti 2012

Satsning!

Spännande nyheter i dag!
Ny järnväg för snabbtåg Sthlm-Linköping börjar byggas om fem år.
Blir klart 2028; två år innan jag går i pension...

 Är det rätt satsning?
Ja, om man kan rusta upp och underhålla befintlig järnväg i alla fall.
Ja, om man ändå kan få ner priserna på tågresor snarast.
Själv har jag starka tvivel i båda de här avseendena, men hoppas att jag har fel.

NT
GP
Robert Petersson
SRLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

torsdag 16 augusti 2012

onsdag 15 augusti 2012

tisdag 14 augusti 2012

Restidsgarantin försämrad igen

Så här i början av den nya säsongen får jag erfara vad SJ:s nya restidsgaranti innebär. De förseningar som orsakats av andra än SJ ersätts hädanefter enligt en särskild tariff.
  • 60 minuters försening ger 25 procent av biljettpriset kontant tillbaka. Endast kontant.
  • 120 minuter ger 50% tillbaka, kontant.
Med tanke på att 60 eller 70 procent av alla förseningar orsakas av brister i infrastrukturen, eller av andra operatörer än SJ, innebär detta en stark försämring av restidsgarantin.
Plötsligt kommer vinterns biljettprishöjning i ett annat ljus. Det var en cirka sjuprocentig ökning av priset på periodkort. Samtidigt reducerades antalet avgångar kraftigt under vintern, och nu kommer alltså denna kalldusch med restidsgarantin.
På sätt och vis kan jag förstå att SJ vill markera skillnaden - visa vem som bär skulden till en försening.  Samtidigt är jag helt oförstående till hur det hanteras på ett högre plan: Staten äger SJ. Samma stat ska givetvis genom Trafikverket ta ansvar för de förseningar som uppstår genom brister i infrastrukturen. Det är inte rimligt att den enskilde resenären gör det. Det är helt i analogi med de höjda banavgifterna: staten låter de enskilda resenärerna betala för upprustning och underhåll av järnvägsnätet.
Den nya försämringen av restidsgarantid är att jämställa med en avgiftshöjning. Och varje gång priset höjs, stärks incitamenten att i stället välja bil, buss eller flyg - helt i linje med infrastrukturministerns mantra om att var och en ska göra valet själv.

DN
DN idag
SJ restidsgaranti

I sanningens namn ska tilläggas att SJ också gjort en förbättrande ändring i sammanhanget. Som framgår av den tredje länken ovan, får den "...som reser med TiMs kombinationskort, TiM pendlarkort 30 dagar samt alla typer av månads- och årskort..." full ersättning i form av värdebevis, redan vid 30 minuters försening, men endast i det fall då SJ är den orsakande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

2012.VIII.14


Tåg 221: u.a.
Tåg 236: u.a.


måndag 13 augusti 2012

tisdag 7 augusti 2012

måndag 6 augusti 2012