fredag 4 mars 2011

Flemingsberg sidsteppas

Tåg 10523: u.a.
Tåg 10534: 31 min sent.


Under tiden som Graversforstunnlarna repareras, går alla X2000-tåg över Nyköping. Restiden förlängs då med 15 minuter.
Tåg 523 och 525 har fått en tia som prefix och heter alltså 10523 respektive 10525. Jag noterar att båda dessa tåg gör uppehåll för påstigande i Södertälje, medan inget av dem stannar i Flemingsberg. Detta är inte i analogi med ordinarie trafik, då enbart tåg 525 stannar i Södertälje enligt den "riktiga" tidtabellen.

SJ hade gott kunnat bjuda på ett stopp i Flemingsberg för åtminstone ett av dessa tåg. Om det skett på Södertäljes bekostnad, hade det inte kostat en minut extra i restid. Tidigare har alltid det ena eller det andra tåget stannat i Flemingsberg och då som en följd ignorerat Södertälje. Under mina många pendlarår är det först sedan november 2009 som båda morgontågen susar förbi Flemingsberg, som om det inte funnes någon station där. Som yttreligare salt i såren är också avsaknaden av anslutningar total, för den som skulle vilja bespara sig resan in till centrum och i stället stiga på i Södertälje.
Den här säsongen ser jag en tydlig trend att också regional- och intercitytåg alltmera sällan behagar lyckliggöra huddingeborna med ett uppehåll.

Jag skulle vilja veta vad SJ på sikt avser med Flemingsbergs station. Ser man det som enbart ett onödigt stopp som bara kostar, i form av fem minuters längre restid till Malmö? Är strategin att på några års sikt så att säga lämna Flemingsberg åt sitt öde och låta passagerarna till alla tåg först ta sig in till Centralen? Eller är det bara X2000-programmet som helt skall fasas ut?
I vilket fall som helst skulle det vara rimligt att SJ AB offentliggjorde sina avsikter i frågan, inte minst gentemot Huddinge kommun, som en gång satsat multum på Flemingsberg som en station för fjärrtåg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar