onsdag 16 mars 2011

Stjernkvist vill ta med Norrköping och Linköping i utredningen

Tåg 10525: 5 min sent.
Tåg 10536: 140 min sent.


NT skriver idag om att Lars Stjernkvist (S) har kontaktat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd angående den förestående utredningen om arbetspendling i storstäderna.
De två kommunalråden Stjernkvist och Lindvall (M), från Norrköping respektive Linköping, skriver i ett gemensamt brev till ministern att de två städerna bör ingå i utredningen, som egentligen är tänkt att begränsas till storstadsregionerna.
Lars Stjernkvist:
"Detta är naturligtvis en viktig fråga för våra kommuner, men det är också en viktig fråga för Stockholm. Trängselproblemen i Stockholm går inte att lösa om man inte har ett större perspektiv på var flaskhalsarna finns."
Paul Lindvall tillägger:
"Det är bra att regeringen sätter fokus på arbetspendlingen, men det är avgörande att man får med alla viktiga pendelstråk för att kunna lösa problemen."
Trafikanalys är ansvarig myndighet för statistik inom områdena bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsmönster, luftfart, post, tele, sjöfart och vägtrafik. Det är denna myndighet som fått i uppdrag att genomföra undersökningen. Resultatet ska vara klart och lämnas in till regeringen senast den 31 maj.
Jag tycker att de båda kommunalråden tagit ett bra initiativ med sitt brev. Östergötland är Sveriges flaskhals nummer ett när det gäller tågtrafiken. Det har vi tidigare kunnat läsa i NT. Men kommer det inte lite väl sent? Tog det lång tid att få med moderaten i Linköping på tåget, så att säga? Jag har i alla fall känt till i minst en månad nu att jobbpendlandet ska utredas. Den gode Stjernkvist läser väl inte Tågpendlaren.
Kanske måste Trafikanalys få en förlängd tidsfrist för ett utökat uppdrag. I så fall vore det väl fullt möjligt, och förstås önskvärt med en breddning; jag är partisk så det stänker om det, jag vet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar