måndag 14 mars 2011

Arbetspendlingen i fokus

Tåg 10523: 4 min sent.
Tåg 10534: u.a.


Sveriges Radio Ekot rapporterar idag om en undersökning som de har gjort angående arbetspendlingen med tåg under vintern. De har tittat på tågpendlingen mellan Stockholm och de tre orterna Uppsala, Västerås, Eskilstuna beräknat en totalkostnad för konsekvenserna av inställda och försenade tåg på de sträckorna under tiden mitten av januari till mitten av februari i år. Kostnaderna beräknas till 20-30 miljoner kronor bara på de här sträckorna, och omfattar då såväl personliga kostnader för den enskilde pendlaren som samhällskostnader plus trafikoperatörernas extrakostnader.
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd håller med och säger att hon "ser precis samma konsekvenser" som utredarna.
På DN Debatt idag finns en artikel av fyra myndighetsdirektörer i Mälardalen. Vi pratar då Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Örebro. Direktörerna kritiserar SJ och Trafikverket för bristerna i tågtrafiken, som de menar "kostar våra myndigheter stora summor av skattemedel i såväl tid som minskad effektivitet i verksamheterna".
Och vidare:
"Osäkerheten i tågtrafiken påverkar verksamheten tydligt. Det går inte att ha möten på morgonen, då man inte vet om de anställda kommer att hinna till arbetsplatsen på utsatt tid. Arbetstid går åt för att informera sig om inställda och försenade tågavgångar. Anställda måste även ibland brådstörtat lämna arbetsplatsen i förtid på eftermiddagar för att hinna hämta barn på förskolor sedan planerade tågavgångar ställts in. Vid tjänsteresor försvinner dyrbar arbetstid [...]"
Detta är dock inte det allvarligaste, enligt artikelförfattarna.
"Erfarenheterna av hur illa tågtrafiken fungerar gör att den gemensamma arbetsmarknaden i Mälardalen inte fungerar. Medarbetare som ett par gånger missat att hämta barn på förskolan föredrar snabbt att skaffa ett arbete närmare hemmet. Duktiga medarbetare lämnar oss och möjligheterna att rekrytera i hela regionen minskar."
De berörda myndigheterna har riktlinjer om att de anställda ska pendla med tåg om så är möjligt.
"Övergång till bilpendling är orimligt – inte bara ekonomiskt och miljömässigt utan också därför att kvalificerade medarbetare inte kan lägga 2–3 timmar per dag på bilkörning. Samma tid går däremot att använda till tågresor eftersom den tiden kan användas produktivt. Vi kan inte se att denna bristande förmåga hos SJ och Trafikverket att hantera snö och kyla är samhällsekonomiskt rimlig."
Mot slutet tar artikelförfattarna upp SJ:s potentiella samhällsansvar.
"SJ och Trafikverket måste samarbete på ett bättre sätt och gemensamt se till att den spårbundna trafiken i Mälardalen fungerar. Som statliga aktörer borde de kunna se samhällsekonomiska mål."
Jag måste då påpeka att SJ inte har något samhällsuppdrag i nuläget. Oppositionen kräver det. Vad gör regeringen?
Jo, regeringen sänker underhållsanslagen med 70 procent. Catharina Elmsäter-Svärd vet det, men säger att regeringen ökar anslagen.
Att låta SJ AB få en ny VD kan säkert vara ett sätt att få en ändring till det bättre. Jag citerar igen:
"I april 2010 önskade SJ:s vd Jan Forsberg en rejäl vinter 2010–2011 så att alla åtgärder och förbättringar som vidtagits utifrån erfarenheterna från den tågkaotiska vintern 2009–2010 skulle kunna visas upp. Ingen av oss är imponerade av vad vi hittills sett och upplevt."
Visst, byt ut Forsberg. Tågtrafiken fungerar sämre och sämre för varje år trots löften om motsatsen. Men samma Forsberg uppfyller faktiskt statens mål och levererar en rejäl vinst varje år; och det är precis vad han är satt att göra.
De största problemen ligger högre upp i hierarkin. Ge oss en regering som inte ser järnvägen som en pengaslukare, utan som det samhällsbärande element som får Sverige att hålla ihop och fungera!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar