tisdag 29 mars 2011

Lyssna, Anders Borg!

Tåg 10525: 5 min sent.
Tåg 10534: u.a.


Vi tågpendlare får vatten på vår kvarn i en debattartikel i DN idag. Företrädda av Per Bondemark från SSAB och Svante Axelsson, som är generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, gör näringslivet och miljörörelsen gemensam sak.
Artikelförfattarna kritiserar de neddragningar av järnvägsunderhållet som fastslogs i höstbudgeten. "Underhållsskulden", eller hur mycket som vi sammanlagt ligger efter avseende järnvägsunderhåll, uppskattas till mellan 15 och 30 miljarder.
Fem åtgärder föreslås av Bondemark och Axelsson.

För det första, satsa tio miljarder per år på underhåll fram till 2021. I nuvarande budget ligger den siffran på 4,9 och sjunker till 4 miljarder fram till 2013!

För det andra, satsa 14 miljarder per år i nyinvesteringar fram till 2021.
"I första hand måste Trafikverket göra kloka investeringar i det befintliga spårsystemet. Det är först efter att underhållet har tagits om hand som vi kan se framåt."
Regeringen satsar i stället 11 miljarder, sjunkande till 5 miljarder 2014.
Äntligen några som tänker klokt, säger jag. Från rödgrönt håll pratas det alltför mycket om höghastighetsbanor som lösning på järnvägens problem. Det är inget fel på snabbtåg, men först måste vi ta hand om och underhålla det vi redan har. Miljöpartiet och Socialdemokraterna borde prata mer om detta, och om hur det ska bli billigare att åka tåg, för miljöns skull och för jobbens.

För det tredje, frys banavgifterna till förra årets nivå.
"I höstens budget aviserade regeringen att man tänker fördubbla banavgifterna under mandatperioden. Det kommer att resultera i höjda biljettavgifter och snedvrida konkurrensen gentemot bil och flyg."
Där tackar jag och tar emot. Det är redan idag för dyrt att åka tåg. SJ påstår att höjda banavgifter bara marginellt kommer att märkas på biljettpriserna, men fan tro't. Banavgifterna ska fyrdubblas på ännu några års sikt. Kostnaderna förs över från skattebetalarna till enbart de som reser med tågen. Självklart får pendlare och övriga resenärer stå för notan.
Vidare:
"En bättre lösning än höjda banavgifter vore införandet av differentierade banavgifter, vilket skulle innebära att tåg som får den högsta prioriteten på hårt belastade sträckor får betala mer, medan tåg som får lägre prioritet och går på tider och banor med låg belastning, betalar mindre."
Där hänger inte jag som tågpendlare med längre. Skulle det vara ok med höjda biljettpriser Stockholm-Norrköping men inte mellan exempelvis Stockholm och Gävle?
Redan idag väljer många pendlare bilen för att tåget är för dyrt. Hur det kommer att bli när banavgifterna ger fullt utslag på biljettpriserna är inte svårt att gissa. I fallet Norrköping tvingas pendlarna ut på E4:an, bort från X2000.

För det fjärde, planera och genomför kapacitetsökningar. Framkomligheten på spåren är för dålig. Bygg därför bort flaskhalsar genom dubbelspår på ett antal ställen. Författarna  nämner ett antal sådana specifika flaskhalsar.
"I den Nationella Infrastrukturplanen för 2010–2021 är dessa problemområden upptagna, men finansieringen är inte helt täckt och flera av initiativen ligger tidsmässigt sent i planen."

Femte och sist, bevara gamla spår. I stället för att lägga ner 75 mil av lågtrafikerade järnvägslinjer, bör man i ett långsiktigt tänkande spara dessa.

Artikelförfattarna avslutar:
"För att genomföra en bättre järnvägspolitik krävs blocköverskridande politiska beslut och en kraftfull och långsiktig satsning för att rusta upp, underhålla samt effektivt och långsiktigt sköta de svenska järnvägssystemen. Det vore bra för industrin, för arbetstillfällen och för miljön.
Tågtransporter hör framtiden till och fungerande tåg är en viktig del i klimatpolitiken. En välfungerande infrastruktur är nödvändig för svensk industri." 


En blocköverskridande  överenskommelse har ju efterlysts ett tag redan, främst på initiativ från Miljöpartiet. Låt oss se vad som händer när regeringen har utrett jobbpendlingen klart och dessutom utrett snabbspår för jag vet inte vilken gång i ordningen, och hoppas att det resulterar i den breda överenskommelse som så många verkar vilja ha.
Finansminister Anders Borg, som visserligen hade den goda smaken att krossa rätt gris i Sverker Olofssons program härom dagen, borde lyssna mer på den sortens åsikter som framförs i den här debattartikeln. Jag vågar påstå att den i stora drag är representativ för vad de flesta i Sverige tycker.
Artikeln är hur som helst ett mycket välkommet bidrag till tågdebatten.

Infrastrukturministern replikerar. [red. 2011-03-30]

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

 1. Med differentierade banavgifter tror jag artikelförfattarna menar att den operatör som vill betala mest för ett specifikt tågläge också får det. En slags budgivning alltså för att få köra på de attraktiva tiderna. Hur det slår mot den skattesubventionerade trafiken är enkelt att räkna ut.

  Alternativt menar de att banor som har ett högt kapacitetsutnyttjande (vissa tider) har högre banavgifter jämfört med banor som har ett lägre kapacitetsutnyttjande.

  Hur det slår mot den skattesubventionerade trafiken är enkelt att räkna ut.

  Dock kan det vara ett incitament för SJ och andra operatörer att köra längre tåg och dela dem längs vägen. Och på så sätt frigöra kapacitet.

  Detta är dock mina egna gissningar, oklart skrivet i vilket fall.

  SvaraRadera
 2. Tack, Pendlarliv, för en bra kommentar.
  Vad jag förstår har du insikt i järnväg från bägge sidor så att säga. Min egen erfarenhet är begränsad till snart elva år av dagpendlande. Alltid intressant att ta del av kunnigt folks åsikter.
  Jag länkar mer än gärna till din blogg.
  Det där med att köra längre tåg känner jag igen från Arne Karyds resonemang. Låter som en bra tanke. Han är liksom jag inne på att det måste bli billigare, inte dyrare, att åka tåg.
  Sök på honom här på sajten.

  SvaraRadera