torsdag 3 mars 2011

Tredje svängen i Graversfors

Tåg 10525: 5 min sent.
Tåg 10536: 3 min sent. Korglutning ur funktion.


Graversforstunnlarna är stängda och alla tåg mot Malmö måste gå via Nyköping i ett bra tag framöver.
Trafikmängden är kraftigt reducerad jämfört med normalläget och restiden har utökats med 15 minuter i tidtabellen. Ändå är mina tåg inte riktigt i tid. Försenade tågmöten har varit orsaken i båda riktningarna. Resorna tar på så sätt 90 minuter i stället för 70 enligt ordinarie tidtabell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar